Ogłoszenie wyników odbyła się dzisiaj w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela powiedział, że w tym roku więcej zgłoszeń kandydatek pochodziło od podmiotów spoza samorządu adwokackiego, co świadczy o tym, że panie adwokat wykonują swój zawód w sposób zauważalny w przestrzeni publicznej. Przypomniał także, że konkurs jest jednym ze sposobów wypełniania zaleceń Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 roku, który zobowiązał władze NRA do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. Dziś zaledwie trzy panie są dziekanami izb, więcej pań pełni funkcje wicedziekanów.

Czytaj też: Adwokaci przyznali tytuł Kobieta Adwokatury 2017

Tytuł "Kobiety Adwokatury 2018" otrzymała adwokat Anna Mazurczak  z izby warszawskiej. Zajmuje się ochroną praw osób LGBT. W 2018 roku odeszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i założyła własną kancelarię, w której udziela pomocy prawnej osobom LGBT, parom tej samej płci i ich dzieciom. Wspiera zwłaszcza osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W samorządzie adwokackim pełni funkcje członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką (pro bono) ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

I wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Monika Sokołowska z izby lubelskiej. Ma szczególnie bogate doświadczenie prowadzeniu spraw dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych. Od 2015 do 2018 roku udzielała porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach. W samorządzie adwokackim pełni funkcję sędzi dyscyplinarnego izby lubelskiej (od 2016 r.). Jest współpomysłodawczynią i przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej Kolektyw Koleżeński przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, powstałej w 2018 roku, której celem jest aktywizowanie młodych adwokatów. W ramach działalności tej komisji, adw. Sokołowska zorganizowała swój autorski projekt: cykl spotkań poświęconych zagadnieniu równego traktowania „Równi w prawie, równi w życiu?"

II wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Beata Bieniek-Wiera z izby katowickiej. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani mecenas specjalizuje się w sporach korporacyjnych, występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji. W izbie katowickiej pełni funkcje: członka Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi, członka Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego, członka Sekcji Prawa i Postępowania Karnego oraz Sekcji Prawa Handlowego i Gospodarczego oraz członka Komisji ds. Sportu i Integracji.

„Kobieta Adwokatury" to konkurs, w którym palestra  wyróżnia wybitne adwokatki angażujące się w działalność na rzecz społeczeństwa i swojego samorządu. Zwyciężczynię wybiera specjalna kapituła. W tym roku zasiadali w niej: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. Emilia Barabasz, r.pr Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, adw. Rafał Dębowski - sekretarz NRA i reprezentant Prezesa NRA, adw. Jakub Bartosiak, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik – laureatka poprzedniej edycji Konkursu.