Jak czytamy w artykule Onet.pl, Najwyższa Izba Kontroli ma prawo - jako jedna z najważniejszych instytucji kontrolnych w Polsce - zażądać od kontrolowanych jednostek "wszelkich dokumentów i materiałów, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędnych do przygotowania lub przeprowadzenia kontroli, a także umożliwić dostęp do baz danych". Dane to powinny być przekazywane do NIK "niezwłocznie". Tymczasem, jak wynika z polecenia Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, wysłanego 14 maja do podległych mu prokuratorów regionalnych, wysyłane do NIK dane mają najpierw przejść przez sito w Prokuraturze Krajowej. Więcej, jak pisze Święczkowski, PK kontrolować i nadzorować ma wszelkie kontakty z NIK, jakie prowadzić będą prokuratorzy w całej Polsce.

"Polecam niezwłoczne przesyłanie do Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej kopii pism Najwyższej Izby Kontroli kierowanych bezpośrednio do podległych państwu jednostek organizacyjnych, zawierających wnioski o udostępnienie informacji bądź kopii dokumentów" - pisze Święczkowski do prokuratorów regionalnych. Dalej, podkreśla że "wszelkie odpowiedzi na tego rodzaju korespondencję należy przekazywać do NIK jedynie za pośrednictwem Prokuratury Krajowej".

- Nie ma innego wytłumaczenia na takie embargo informacyjne dla NIK jak potraktowanie tego jako kolejnej próby szachowania się nawzajem przez Zbigniewa Ziobrę i szefa NIK - mówi Onetowi prok. Ewa Wrzosek, członkini Stowarzyszenia Lex Super Omnia.

- Cała ta akcja ma w mojej ocenie charakter czysto polityczny, tym bardziej że minister Zbigniew Ziobro do dziś nie zajął oficjalnego stanowiska w sprawie raportu NIK dotyczącego wyborów "kopertowych" - mówi prok. Wrzosek. - Przerażające jest to, jak organy władzy państwa rozgrywają między sobą kwestie fundamentalne, jakimi jest ocena działania rządzących przy majowych "nie-wyborach" - ocenia prok. Wrzosek. Wskazuje, że polecenie szefa PK Bogdana Święczkowskiego wymaga dokładnej analizy pod kątem ustawy o NIK.

Czytaj także:

Wrzosek: "Prawo nie jest dla władzy, ale jest dla obywateli"