Wizją projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Konkurs składał się z II etapów. Pierwszym zadaniem, które zostało postawione przed drużynami składającymi się z od 3 do 5 studentów prawa było opracowanie scenariusza mediacji z prawa gospodarczego lub handlowego oraz wzoru ugody przed mediatorem na podstawie jednego ze stanów faktycznych ogłoszonych przez organizatorów. Trzy najlepsze drużyny zostały zaproszone do udziału w Finale Konkursu.

Pierwszego dnia finału uczestnicy przeszli kompleksowy trening z mediacji przeprowadzony przez Dyrektora Ośrodka Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica Pana Grzegorza Frączka. Umiejętności zdobyte podczas treningu, zostały wykorzystane kolejnego dnia, kiedy to studenci prezentowali symulacje mediacji przygotowane na podstawie stworzonych przez siebie scenariuszy. Finałowe zmagania uroczyście otworzył Wiceminister Sprawiedliwości W.Hajduk. - Bardzo cieszy zainteresowanie studentów prawa instytucją mediacji, która niestety nadal nie jest popularną metodą rozwiązywania sporów w Polsce. Liczymy, że m.in. dzięki odpowiedniej edukacji prawnej, liczba spraw rozwiązywanych dzięki niej będzie się zwiększać – powiedział witając finalistów. Dodał, że wzrost liczby mediacji spowoduje zmniejszenie obciążenia pracą sądów, co dodatkowo przyspieszy rozpatrywanie spraw.

Symulacje oceniane były przez sąd konkursowy złożony ze specjalistów w dziedzinie mediacji: Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Marzenę Kruk, Głównego Specjalistę w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Sędzię Joannę Sauter-Kunach, Starszego Specjalistę w Wydziale ds. Pomocy Pokrzywdzonym i Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Agatę Oklej, Przewodniczącą Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej Panią adw. Dr Małgorzatę Kożuch oraz Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Panią adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską.

W finałowych zmaganiach najlepsza okazała się drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak, Piotr Kucała, Michał Pomperski i Jakub Sałek. Tuż za nią uplasowała się drużyna z Uniwersytetu Śląskiego: Nikola Klimkiewicz, Zuzanna Skowronek i Wojciech Michalec; natomiast na najniższym stopniu podium sklasyfikowano drużynę z Uniwersytetu Warszawskiego: Konstancja Gierba, Katarzyna Łyszczarz i Jakub Szymik. Zwycięska drużyna zgarnęła cenne nagrody: 5 000 zł ufundowane przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką oraz Kancelarię MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy; vouchery na szkolenie przygotowujące do zawodu mediatora w Ośrodku Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica oraz vouchery na kurs „Język angielski dla polskich prawników" w szkole językowej Sawicki LLB. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Wydawnictwo CH Beck oraz książki, czasopisma, power banki i kalendarze od Ośrodka Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridia oraz ELSA Poland. Dodatkowo każdy finalista ma możliwość odbycia bezpłatnego stażu w Ośrodku Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica.

Honorowy patronat nad III edycją Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji objęli: Minister Sprawiedliwości Pan Cezary Grabarczyk, Rzecznik Praw Obywatelskich Pani dr hab. Irena Lipowicz prof. UKSW, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Pan r.pr. Dariusz Sałajewski, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Pan. Adw. Andrzej Zwara, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Pan Sędzia Maciej Strączyński, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Pani adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska oraz Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych Pan r.pr. Maciej Bobrowicz. Patronami Medialnymi wydarzenia zostali: Edukacja Prawnicza, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz portal pracy i praktyk prawniczych praktykiprawnicze.pl. Patronem Mediacyjnym Konkursu było Polskie Centrum Mediacji.