Doniosła dla komorników oraz dłużników kwestia, czy pobierana opłata egzekucyjna powinna być powiększona o 23 proc. VAT czy już zawiera w sobie ten podatek, wciąż jest nierozstrzygnięta.

W środę zwykły skład SN postanowił przekazać ją do rozpatrzenia szerszemu składowi.

– To skomplikowana i doniosła kwestia – powiedziała sędzia Barbara Myszka.