Goszczący we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mec. Jacek Trela, kandydat na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, iż trzeba podjąć działania, które ułatwią wykonywanie zawodu adwokata. - Mamy regulacje wewnętrzne regulamin wykonywania zawodu czy kodeks etyki, które zawierają zbędne ograniczenia w konkurencji na rynku – wskazał gość Tomasza Pietrygi.

Za największe wyzwanie dla palestry mec. Trela uznał ciągle powiększającą się liczebność adwokatów. Przy czym jego zdaniem wprowadzenie ograniczeń w dostępie do zawodu jest nierealne. - Powinny być natomiast wprowadzone egzaminy końcowe w formie ustnej. Z prawa cywilnego lub karnego do wyboru – postulował adwokat.

Wśród nowych pól aktywności adwokatów mec. Trela wskazał zwiększenie udziału adwokatów w prawie handlowym (np. protokołowanie zebrań akcjonariuszy) oraz poszerzenie kompetencji adwokatów w procesach sądowych.

Odpowiadając na pytanie o możliwość połączenia zawodów adwokatów i radców prawnych, kandydat na prezesa NRA stwierdził, że w obu środowiskach nie widzi ani takiej potrzeby, ani woli.