Szczególna uwaga zostanie poświęcona ochronie praw  osób, które zaciągnęły kredyty w latach 2007 i 2008, z uwagi na zbliżający się dla nich okres przedawnienia. Kampania ma również na celu informowanie o możliwościach ochrony praw frankowiczów na etapie przedsądowym oraz sądowym.

- Pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca wygranie sprawy w sądzie przez frankowicza, jednakże z uwagi na wzmożoną aktywność nieprofesjonalnych podmiotów adwokatura nie może być obojętna na problem społeczny tak ważny dla prawie 2 milionów ludzi - czytamy w komunikacie NRA.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, która zaprasza adwokatów do udziału w akcji. Pomoc prawną będą świadczyć tylko ci adwokaci, którzy dobrowolnie zgłoszą swój akces do 29 września.  Zgłoszenia można przesyłać do adw. Grzegorza Prigana, koordynatora akcji: grzegorz.prigan@nra.pl. Należy w nich wskazać dane: imię i nazwisko, adres kancelarii, numer telefonu, adres mailowy.

Pełna lista adwokatów biorących udział w „Pomocy frankowiczom" zostanie opublikowana po 29 września br.