Strażacy nie mogli głosować w sprawie ekwiwalentu

Wojewoda świętokrzyski skutecznie zaskarżył do sądu uchwałę podjętą z udziałem radnych-członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Publikacja: 09.12.2019 08:15

Strażacy nie mogli głosować w sprawie ekwiwalentu

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodkowski

W uchwale z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Połaniec Rada Miejska w Połańcu postanowiła, że członkowie OSP będą otrzymywać ekwiwalent pieniężny: 23 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 17 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniach pożarniczych. Ekwiwalent jest przewidziany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jego wysokość ustala rada gminy, ale nie może ona przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Pieniądze są wypłacane z budżetu gminy na wnioski samych zainteresowanych.

Czytaj także: Czy rada gminy ustala zasady wypłat ekwiwalentu dla strażaków

Mimo powołania się w uchwale na przepisy ustawowe wojewoda świętokrzyski zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Może ona bowiem stanowić dla członków OSP podstawę występowania z roszczeniem do gminy o wypłatę ekwiwalentu. Będzie też mógł powołać się na nią każdy członek OSP, który wziął udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Wojewoda zauważył jednak, że wśród radnych byli również sami zainteresowani, czyli strażacy z miejscowej OSP, którym ekwiwalent pieniężny jest lub będzie wypłacany. Z imiennych wyników głosowania wynika, że wzięli udział w głosowaniu, opowiadając się za przyjęciem uchwały. Tymczasem art. 25a ustawy o samorządzie gminnym kategorycznie zabrania radnemu udziału w głosowaniu w radzie i w komisji rady, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Nie ma też potrzeby rozważać, czy udział radnego w głosowaniu miał, czy też nie miał wpływu na jego ostateczny wynik i podjęcie tego aktu. Poza tym burmistrz oświadczył w trakcie sesji, że nie zgadzał się na podjęcie uchwały i nie konsultowano z nim kwestii zabezpieczenia środków w budżecie, a sami radni mieli rozbieżne stanowiska. Dlatego w sądzie przyłączył się do skargi wojewody, a WSA uznał ją za uzasadnioną.

Nie budzi wątpliwości, że sposób jej uchwalenia był wyraźnie sprzeczny z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym – stwierdził sąd. W głosowaniu wzięli bowiem udział radni-członkowie OSP, mający interes prawny w jej podjęciu. Została zatem uchwalona z istotnym naruszeniem prawa. Radny, którego interesu dotyczy uchwała, może bowiem nie tylko wpływać na jej treść przez głosowanie, ale także podejmować działania lobbystyczne. Radni będący członkami OSP powinni więc zostać wyłączeni z udziału w głosowaniu. A ponieważ tak się nie stało, sąd stwierdził nieważność uchwały.

W uchwale z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Połaniec Rada Miejska w Połańcu postanowiła, że członkowie OSP będą otrzymywać ekwiwalent pieniężny: 23 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 17 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniach pożarniczych. Ekwiwalent jest przewidziany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jego wysokość ustala rada gminy, ale nie może ona przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Pieniądze są wypłacane z budżetu gminy na wnioski samych zainteresowanych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu