[b]Czy po wykupie na własność mieszkania od gminy można je sprzedać? Czy gminie będzie się należał zwrot kwoty równej udzielonej bonifikacie?[/b]

Zasadniczo zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawą o gospodarce nieruchomościami[/link], nabyciu po preferencyjnej cenie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy towarzyszy zakaz sprzedaży takiego mieszkania przez okres 5 lat licząc od daty nabycia mieszkania. Mowa o tym w art. 68 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wyjątki od tej zasady zawarte są w pkt. 2a art 68 ustawy i dotyczą przede wszystkim:

- zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej,

- zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,

- sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Więcej informacji na ten temat w artykułach:

[link=http://www.rp.pl/artykul/191341.html]"Gminy niesłusznie żądają zwrotu bonifikaty przyznanej przy sprzedaży mieszkania"[/link],

[link=http://www.rp.pl/artykul/143403.html]"Sprzedaż mieszkania bez utraty bonifikaty"[/link],

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[link=http://www.rp.pl/artykul/63777.html]"Bonifikata bez zwrotu"[/link],

[link=http://www.rp.pl/artykul/59887.html]"Bonifikatę odda nie tylko najemca, lecz także jego rodzina"[/link].

Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/76594.html]rp.pl » Prawo » Samorząd terytorialny » Nieruchomości » Nieruchomości gminne i powiatowe » Wykup lokali od gminy[/link].