Piotr Rola

Dni wolne na szukanie nowej pracy w naturze bez rekompensaty

Gdy odchodzący z firmy nie wykorzysta dni wolnych przeznaczonych na poszukiwanie pracy, nie dostanie żadnej rekompensaty. Urlop ten należy się tylko w naturze.

Czas pracy: ład w dokumentacji zapewni firmie wygraną w sądzie

Szef dużo straci, jeśli nie prowadzi ewidencji czasu pracy lub robi to niewłaściwie. W procesie podwładny może potwierdzić np. nadgodziny za pomocą innych dowodów niż firmowe papiery o przebiegu zatrudnienia, płacach i aktywności zawodowej.

Przedawnienie roszczeń o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Sąd nie może sam oddalić powództwa pracownika, jeżeli spóźnił się on z pozwem o zapłatę wynagrodzenia. Zrobi to jedynie wtedy, gdy szef podniesie zarzut przedawnienia.

Nowe świadectwo pracy zamiast poprawiania poprzedniego

Potocznie sprostowanie to poprawienie, skorygowanie, dokonanie korekty informacji czy wyretuszowanie błędu. W przypadku świadectw pracy chodzi jednak o wydanie drugiego dokumentu, a nie naniesienie zmian na wcześniejszy.

Wypowiedzenie umowy to jednostronne oświadczenie woli

Wypowiedzenie umowy to jednostronne oświadczenie woli, które dla swojej skuteczności nie wymaga zgody drugiej strony. Szef może je dostarczyć w różny sposób.

Kiedy wysokość pensji można ujawnić

Zachowanie dyskrecji w sprawie wynagrodzenia obowiązuje nie tylko pracownika, ale też przełożonego. Ale pracodawca nie może tego wykorzystywać, aby ukryć nierówne traktowanie załogi.

Choroba lub wypadek: powiadomienie szefa musi nastąpić w ciągu dwóch dni

Gdy etatowiec nie może przyjść do pracy, musi usprawiedliwić swoją nieobecność i określić czas jej trwania, jeżeli go zna lub może go przewidzieć.

Nagrania z miejsca pracy nie zawsze mogą być dowodem przed sądem pracy

Od oceny sądu zależy, czy jako dowód dopuści zarejestrowany przebieg rozmowy z osobą, która nie wie, ?że jest nagrywana. Na pewno go odrzuci, gdy nagrywający w niej nie uczestniczył.

Konflikt z pracownikiem nie zawsze uda się pokojowo rozstrzygnąć

Gdy ugoda narusza interesy pracownika lub jest sprzeczna z prawem czy zasadami współżycia społecznego, szef nie może liczyć, że utrzyma się ona w sądzie.

Delegacje: nie każdy wyjazd pracowników mobilnych to podróż służbowa

Przemieszczanie się pracownika mobilnego nie stanowi co do zasady wyjazdu służbowego. To charakter jego codziennych obowiązków, które stanowią czas pracy.