– To największy dotychczas w regionie program skierowany do podstawówek. Obejmiemy nim ponad 40 tys. dzieci – mówi Beata Krzemińska, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który otrzymał ponad 33 mln zł. – Sfinansujemy zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze i terapeutyczne oraz szkolenia dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne.

[srodtytul]I słabi, i zdolni[/srodtytul]

Edukacja odpowiadająca na potrzeby uczniów – i słabszych, i wybitnie uzdolnionych – to jedno z głównych założeń rozpoczętej reformy programów nauczania. W tym roku szkolnym obejmie ona uczniów pierwszych i drugich klas podstawówek i gimnazjów.

Reforma zakłada, że nie tylko w szkołach niepublicznych, ale także masowych, w których klasy liczą ponad 20 osób, powinno się prowadzić zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb dzieci i otaczać je pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Jest to szczególnie ważne, gdy od zeszłego roku szkolnego w pierwszych klasach obok siedmiolatków uczą się sześciolatki.

– Potrzeby dzieci się pojawiają, gdy te przychodzą do szkoły. Trudno więc z góry zaplanować zajęcia, które będą trafiały w ich zainteresowania – zaznacza dr Eugenia Rostańska, pedagog z Uniwersytetu Śląskiego. – Mamy jedynie wiedzę o pewnych grupach potrzeb, co powinniśmy zrobić, by wyrównać braki. Czasem nie dostrzegamy, że dzieci są bardzo ciekawe świata i zaczynają edukację z dużą o nim wiedzą.

By pomóc placówkom w realizacji założeń reformy, resorty edukacji oraz rozwoju regionalnego przeznaczyły w tym roku 624 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Pieniądze są do wykorzystania w latach 2010 – 2013. Zostały podzielone na wszystkie województwa.

Fundusze – po ok. 30 tys. zł – trafią do szkół za pośrednictwem urzędów marszałkowskich lub urzędów pracy, które realizują projekt. Na co powinny je wydać?

– Każda szkoła musi sama wskazać, jakie są potrzeby uczniów i na co chce wydać pieniądze. Nie możemy niczego zabraniać – mówi Mirosława Kwiatek, dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, który od 1 września do 15 października czeka na wnioski o dofinansowanie (w imieniu szkół składają je gminy lub stowarzyszenia i instytucje prowadzące daną placówkę). – Liczymy, że do projektu może się zgłosić ponad 800 szkół – dodaje. Dolnośląskie otrzymało ponad 39 mln zł.

[srodtytul]Jedynie dziewięć województw[/srodtytul]

MEN zaleca jednak, na co przede wszystkim przeznaczyć fundusze: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonych dysleksją), z trudnościami w uczeniu się matematyki, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna lub specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia dla dzieci niepełnosprawnych.

Resort edukacji chce, by szkoły prowadziły zajęcia dla wybitnie zdolnych uczniów rozwijające ich zainteresowania, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, na przykład prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

– Najczęściej szkoły wnioskują o sfinansowanie zajęć z logopedą, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla dzieci z trudnościami w poznawaniu matematyki oraz w czytaniu i pisaniu – wylicza Bernadeta Ignasiak, rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który już zaczął rozpatrywać wnioski.

Pedagog Eugenia Rostańska komentuje, że w szkołach wciąż większość oferowanych zajęć skupia się na poprawianiu słabości. Dlaczego? – Bo z uczniem zdolnym bardzo trudno jest pracować. Potrzeba do tego też zdolnych nauczycieli – mówi.

Niestety, w tym roku szkolnym unijny projekt indywidualnych zajęć zacznie jedynie dziewięć województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i wielkopolskie). Pozostałe zrobią to w następnych latach.

– MEN ogłosiło, że można korzystać z tych pieniędzy, ale faktycznie wpłyną one do urzędów marszałkowskich dopiero w przyszłym roku – tłumaczy Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dlatego, by rozpocząć go już w tym roku, samorządy musiałyby wyłożyć nań pieniądze przeznaczone na inne programy.

[ramka][srodtytul]Nowości: projekt edukacyjny, pieniądze na podręczniki [/srodtytul]

[srodtytul]Nowy egzamin gimnazjalny[/srodtytul]

- W nadchodzącym roku szkolnym będzie kontynuowana reforma programów nauczania zaczęta w ubiegłym roku – zapowiedziała minister edukacji Katarzyna Hall. – Najbliższa zmiana dotyczy egzaminu gimnazjalnego. Zaczynających drugą klasę gimnazjalistów czeka przygotowanie na zaliczenie gimnazjum tzw. projektu edukacyjnego. Ma to być praca zespołowa nad rozwiązaniem konkretnego problemu. Projekt może dotyczyć różnych dziedzin nauki, może też wykraczać poza szkolny program. Udział ucznia w projekcie ma być brany pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. Zmienią się też zadania na egzaminie gimnazjalnym. W części humanistycznej wyodrębnione będą te z polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, część matematyczno-przyrodnicza składać się będzie z odrębnych zadań z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Egzamin z języka obcego zostanie podzielony na poziom podstawowy dla wszystkich i rozszerzony dla chętnych.

[srodtytul]Wyprawka dla Gimnazjalistów[/srodtytul]

- II klasy gimnazjów obejmie rządowy program „Wyprawka szkolna”. Jest to spowodowane tym, że uczniowie z tego rocznika są pierwszymi, których w gimnazjach dotyczy reforma, i nie mają możliwości odkupienia książek od starszych roczników. Dofinansowanie dla osób z niezamożnych rodzin wynosi do 310 zł. Wypłacą je szkoły na podstawie paragonu.

[srodtytul]Karciana Godzina i Podwyżka[/srodtytul]

- Nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych będą musieli przeznaczyć drugą godzinę, tzw. karcianą (którą narzuciła im Karta nauczyciela), na zajęcia z uczniami. Pedagodzy we wrześniu mają też otrzymać podwyżkę. MEN podaje, że średnia pensja stażysty wzrośnie w stosunku do września 2009 z 2287 zł do 2447 zł, nauczyciela kontraktowego z 2538 zł do 2716 zł, mianowanego z 3293 do 3523 zł, a dyplomowanego z 4208 do 4502 zł.

[srodtytul]Dłuższy rok szkolny[/srodtytul]

- Jak pisała „Rz”, może się też zmienić kalendarz roku szkolnego, bo minister edukacji ma podpisać rozporządzenie, które wydłuży naukę o tydzień. Koniec zajęć ma przypadać na ostatni piątek czerwca, a nie – jak obecnie – na pierwszy piątek po 18 czerwca.

[i]—rc[/i][/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=r.czeladko@rp.pl]r.czeladko@rp.pl[/mail][/i]