Zakład gospodarki mieszkaniowej wystąpił do prezydenta Łodzi z wnioskiem o wymeldowanie T. P. z miejsca pobytu stałego przy jednej z ulic w mieście. Jako powód podano, że została z nim wypowiedziana umowa najmu tego lokalu, dlatego, że T. P. nie płacił czynszu. Sąd Rejonowy nakazał T. P. opróżnienie mieszkania, przyznając jednocześnie uprawnienie do lokalu socjalnego.

Według administratora budynku T.P. nie mieszka już w tym lokalu od 14 lat. W chwili obecnej lokal jest niezamieszkały.

Prezydent Łodzi orzekł o wymeldowaniu T. P. z pobytu stałego z tego lokalu. Powołał się na zeznania sąsiadów zebranych podczas przeprowadzonych kontroli meldunkowych przez policję oraz podczas wizyt administratora budynku. Dodatkowo urzędnicy prezydenta przeprowadzili oględziny lokalu. Ocenili, że lokal jest tylko częściowo umeblowany i nie sprawia wrażenia zamieszkałego. Obecni podczas oględzin świadkowie potwierdzili, że nie widują T. P. Pojawia się w lokalu sporadycznie, a wizyty te mają charakter krótkotrwały i wtedy jedynie wietrzy mieszkanie.

Jednak w złożonych wyjaśnieniach, w trakcie prowadzonego postępowania, T.K. utrzymywał, że nie opuścił miejsca zameldowania na pobyt stały, a jedynie wychodzi z mieszkania o godzinie 5.10 rano, a wraca wieczorem między 21.00 a 22.00.

T.P. złożył odwołanie do wojewody, który podtrzymał decyzję prezydenta. T.P. wniósł skargę do WSA.

WSA usankcjonował decyzję obu organów i ocenił, że lokal nie stanowi dla T.P. stałego miejsca pobytu i koncentracji czynności życiowych. Zostało to potwierdzone przez wszystkich świadków (w tym wskazanych przez skarżącego), mieszkających w sąsiednich lokalach mieszkalnych oraz na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Sąd wskazał, na marginesie, że realizacja obowiązku meldunkowego służy jedynie zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania ewidencji ludności, polegającej na rejestracji danych o miejscu pobytu (adresie) osób, jak też służy ochronie interesów samych zainteresowanych, umożliwiając ich odnalezienie.

A zatem, w tej konkretnej sprawie, nie ma żadnych podstaw do utrzymywania fikcji meldunkowej – orzekł WSA.

Uwaga, nowa ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427) przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2014 r.

Czytaj także w serwisie:

Samorząd

»

Zadania

»

Nieruchomości gminne i powiatowe