Przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowali wczoraj na konferencji prasowej, że są pieniądze, by sfinansować szpitalom świadczenia wykonane ponad limit przewidziany w kontrakcie w 2012 r.

Mazowiecki NFZ dysponuje na to kwotą rzędu 59 mln zł, którą udało się wygospodarować dzięki temu, że inne oddziały zwróciły Warszawie pieniądze za migrację pacjentów ( tak się dzieje, gdy na Mazowsze przyjeżdżają się leczyć chorzy z innych województw).

59 mln nie jest jednak sumą, którą NFZ pokryje całość nadwykonań. Tych za 2012 r. placówki medyczne mają aż 380 mln.

– Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zapłacić. Dlatego  wybraliśmy pewien schemat, według którego rozdzielimy pieniądze – zaznaczył wczoraj Adam Twarowski, dyrektor mazowieckiego NFZ.

W pierwszej  kolejności NFZ zapłaci lecznicom za świadczenia, których limit do wykonania przez lecznice nie jest określony w kontrakcie. Chodzi tu o porody czy medykamenty w programach lekowych. Za te usługi Fundusz pokryje 100 proc.

W drugiej kolejności NFZ będzie refundował koszt świadczeń ratujących życie. W tym przypadku Fundusz zapłaci 70 proc. wartości tych usług.

Pozostałą część pieniędzy dyrektor Twarowski chce przeznaczyć na chemioterapię, chirurgię onkologiczną, onkologię kliniczną, hemodializoterapię, świadczenia na intensywnej terapii, chirurgię naczyniową, neurologię. Za te usługi szpitale dostaną 60 proc. ich wartości.

Przedstawiciele NFZ zaznaczyli też jednoznacznie, że  zapłatę za nadwykonania lub ich część dostaną wyłącznie te lecznice, które zrzekną się roszczeń i nie pozwą NFZ do sądu o wyższe kwoty.