Pieniądze na nie pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na mocy umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ale z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsi są tzw. pośrednicy finansowi wybrani przez BGK w przetargach, bo to oni bezpośrednio oferują pożyczki firmom.

Aktualnie o pożyczki przedsiębiorcy mogą ubiegać się w oddziałach Alior Banku (jedyny wybrany dotychczas przez BGK pośrednik), ale już 8 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego poda nazwy kolejnych instytucji finansowych, które też będą je oferować. Zresztą już teraz Alior Bank oferuje je na terenie całego kraju.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni niskooprocentowane pożyczki mogą wykorzystać na realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć musi być zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu.

Więcej o pożyczkach z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w rozmowie wideo z Patrycją Wolińską Bartkiewicz, dyrektor zarządzającą pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 27 października 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, są dostępne na stronie projektu.