Jakie będzie polskie wojsko? Poważne zmiany w planach Sztabu Generalnego

Docelowo armia ma liczyć nawet 450 tys. żołnierzy, ale część z nich będą stanowili aktywni rezerwiści. Sztab Generalny WP planuje poważne zmiany w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych.

Aktualizacja: 22.02.2024 07:22 Publikacja: 22.02.2024 03:00

Jakie będzie polskie wojsko? Poważne zmiany w planach Sztabu Generalnego

Foto: mł. chor. Daniel WÓJCIK, st. kpr. Piotr SZAFARSKI, 16 DZ

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła przedstawił nowe plany rozwoju armii, które uwzględniają doświadczenia z wojny prowadzonej w Ukrainie. Szczegóły zostały pokazane w trakcie warsztatów „Odstraszanie a komunikacja strategiczna”, które zorganizowano w dowództwie armii.

Zmiany w polskiej armii: Dowództwo transformacji czyli nie tylko modernizacja

Generał Kukuła zaprezentował koncepcję dowództwa transformacji, która zakłada dostosowanie do nowych warunków m.in. doktryny, organizacji, szkolenia, przywództwa, wyposażenia, infrastruktury i interoperacyjności wojska. Zatem rozwój Sił Zbrojnych nie będzie oparty tylko na modernizacji, czyli nowych zakupach.

– Celem transformacji jest takie kreowanie zrównoważonych zdolności, by utrzymać stałą przewagę nad przeciwnikiem zapewniającą skuteczność odstraszania i obrony. Koszty odstraszania są bowiem mniejsze niż koszty wojny – tłumaczył gen. Kukuła.

Proces ten ma koordynować dowództwo transformacji oparte na amerykańskich wzorach. Będą mu podlegały Wojskowe Centra Rekrutacyjne. Koncepcja ta zakłada zmianę podejścia do szkolenia rezerw, a także rozwoju umiejętności i talentów żołnierzy (będą one badane w momencie wejścia do służby).

Czytaj więcej

Wyniki audytu bez niedomówień. MON sprawdza decyzje Błaszczaka i Macierewicza

Szef Sztabu Generalnego WP zakłada, że będą prowadzone prace w kierunku wdrożenia koncepcji służby powszechnej (Total Force Concept), czyli zostaną wprowadzone jednorodne standardy szkolenia dla wszystkich form służby wojskowej. W tym roku powinien zostać zbudowany nowy model szkolenia i utrzymywania gotowości rezerw.

Gen. Kukuła przewiduje też budowanie etosu służby m.in. poprzez wsparcie dla rodzin wojskowych i weteranów. Zarząd Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego WP ma opracować system kontraktów dla wybranych specjalności, jak dla pilotów wojskowych, reformę systemu dodatków dla żołnierzy oraz niefinansowych form motywacji, aby jak najwięcej żołnierzy zostawało w wojsku.

Priorytety wojska. Jakie założenia ma Sztab Generalny WP?

Równolegle w oparciu o doświadczenia ukraińskie będzie ustalany program rozwoju Sił Zbrojnych do 2039 r. Priorytetem ma być rozwój obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej; zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych nawet do 450 tys. osób (aż 150 tys. mają stanowić żołnierze aktywnej rezerwy); wdrożenie tzw. modelu 44 jako podstawowej struktury Wojsk Lądowych (zmniejszenie liczby ciężkiego sprzętu do 44 w batalionach ogólnowojskowych, ale dodanie komponentu rozpoznawczego i bezzałogowego); dronizacja i automatyzacja oraz wdrożenie sztucznej inteligencji (w rozpoznaniu, dowodzeniu i rażeniu); rozwój komponentu satelitarnego; sformowanie komponentu systemów bezzałogowych; rozwijanie zdolności do prowadzenia operacji informacyjnych.

Czytaj więcej

Sztab Generalny zarządził operację "Szpej". Chodzi o wyposażenie żołnierzy

Zmianie ulegnie też podejście do gotowości Sił Zbrojnych. Jednostki wojskowe zostaną podzielone na trzy kategorie: Tier 1, Tier 2 i Tier 3. Te pierwsze mają mieć najwyższą gotowość i być zdolne do reakcji natychmiast w sytuacji zagrożenia. Mają one mieć wysoki wskaźnik ukompletowania, a przewagę mają mieć w nich żołnierze zawodowi. Z kolei jednostki Tier 3 mają być tworzone głównie w oparciu o rezerwistów i być zdolne do działań po 180 dniach od aktywacji. – To, zdaniem generała, powinno zabezpieczyć Siły Zbrojne na czas długotrwałego konfliktu.

Sztab Generalny WP zakłada też szybkie zwiększenie liczby nowoczesnego wyposażenia indywidualnego żołnierzy, co ma poprawić morale żołnierzy i rezerwistów. Do końca tego roku mają być wycofane np. metalowe hełmy, karabinki AKSM, pistolety P-64, P-83 i PM-64, a także szelki wz. 988/MON.

Generał Kukuła zapewnia, że ma „zielone światło” dla wprowadzenia tych zmian w resorcie obrony narodowej, a także w Ministerstwie Finansów. Ale nie podaje, ile to będzie kosztowało. 

Polityka
Sondaż dla „Rzeczpospolitej”: Putin nie uspokoił Polaków
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Fundamentalne założenia samoobrony
Wojsko
Marek Kozubal: Zmiany w wojsku będą kontynuacją, a nie rewolucją
Wojsko
Burzowe chmury nad Mariuszem Błaszczakiem. Wniosek do prokuratury
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Wojsko
Amerykanie przerzucają wojsko do Europy. Ruszyły ćwiczenia Defender-24