O zezwolenie na pobyt czasowy można ubiegać się jeśli występują okoliczności uzasadniające zamieszkanie cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu obcokrajowców jest chęć podjęcia pracy – dotyczy to ok. 65 proc. spraw. W ok. 13 proc. przypadków uzasadnieniem jest przebywanie z rodziną, a w ok. 12 proc. edukacja.

Czytaj także: Zasady zatrudniania cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na maksymalnie 3 lata. Większość – ok. 77 tys. z aktualnych zezwoleń posiada okres ważności poniżej roku, ok. 71 tys. od 1 do 2 lat, a ok. 53 tys. od 2 do 3 lat.

Z 200 tys. obecnie ważnych zezwoleń na pobyt czasowy najwięcej posiadają obywatele: Ukrainy – 138 tys., Indii – 7,7 tys., Wietnamu – 7 tys., Chin – 7 tys. i Białorusi – 5 tys. W większości są to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat (64 proc.), osoby starsze w wieku 40-59 lat stanowią 23 proc., a młodzież poniżej 20 roku życia – 10 proc. Najpopularniejszym regionem jest województwo mazowieckie gdzie aktualne zezwolenia otrzymało ok. 64 tys. osób, a także województwa: wielkopolskie – 20 tys. os., małopolskie – 20 tys. os., dolnośląskie – 13,5 tys. os. oraz śląskie – 13 tys. os.

Większość cudzoziemców spoza UE przebywa w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz. Osoby chcące zamieszkać w kraju na dłuższy okres składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt, najczęściej czasowy. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W sumie ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 290 tys. cudzoziemców spoza UE, w tym ok. 200 tys. na pobyt czasowy.