Czy urzędy będą pracować w piątek po Bożym Ciele?

Czy w piątek po Bożym Ciele pocałujemy klamki w urzędach? To o tyle ważne informacje, że pewne sprawy w ZUS oraz urzędach miast i gmin trzeba załatwić właśnie do końca maja.

Publikacja: 29.05.2024 19:50

Czy urzędy będą pracować w piątek po Bożym Ciele?

Foto: PAP/Tomasz Wojtasik

ZUS czeka na zaświadczenia do piątku

Do 31 maja  osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia z zakładu pracy o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Jeśli ktoś  prowadzi własną działalność gospodarczą, składa samodzielnie stosowne oświadczenie. W tym przypadku „przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne”.  Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, a także z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

ZUS potrzebuje tych informacji, aby sprawdzić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości. Chodzi o to, że osoby, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i jednocześnie kontynuują pracę zarobkową, muszą przestrzegać granicznych kwot przychodu, aby nie stracić prawa do świadczenia.

Jeśli przychód przekracza 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone, a jeśli przekracza 70 proc. - może być zawieszone.

Na szczęście dla tych, którzy jeszcze nie złożyli zaświadczeń i oświadczeń, piątek 31 maja jest w ZUS dniem pracy, choć nieco krótszej -  do godz. 15.00 interesanci będą przyjmowani na salach obsługi w placówkach ZUS. Do tej samej godziny ma być także czynna infolinia Zakładu.  

Czytaj więcej

Czy 31 maja trzeba pracować, jeśli nie bierzemy urlopu? To zależy

Urzędnicy odpoczywają po Bożym Ciele

Bardzo dużo urzędów miejskich i gminnych zafundowało swoim urzędnikom wolne po Bożym Ciele. Te, które będą 31 maja czynne, często mają skrócone godziny pracy. 

Tymczasem najpóźniej 31 maja 2024 r. urzędy gmin przyjmują sporządzają na wniosek wyborcy akt pełnomocnictwa do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 r. 

Pełnomocnictwo to rozwiązanie dla osób, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat albo  posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeśli same nie pojadą do lokalu wyborczego, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu innej osobie np. z rodziny.  Ważne, żeby osoba, która ma być pełnomocnikiem, posiadała  czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  

Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w dziewiątym dniu przed dniem wyborów, czyli  31 maja.  Można to zrobić osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. Ale jest też możliwość złożenia wniosku przez internet na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika. I tu także 31 maja jest ostatnim dniem, w którym można to zrobić

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa oraz  kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności — ale tylko w przypadku, gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

W piątek nieczynnych będzie też wiele innych instytucji publicznych, np. Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny w Warszawie, wiele sądów okręgowych i rejonowych.

ZUS czeka na zaświadczenia do piątku

Do 31 maja  osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia z zakładu pracy o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku. Jeśli ktoś  prowadzi własną działalność gospodarczą, składa samodzielnie stosowne oświadczenie. W tym przypadku „przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne”.  Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, a także z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży