Ziobro składa skargę nadzwyczajną. "Decyzja sądu urąga sprawiedliwości"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie decyzji sądu, który nakazał kilkuletniemu chłopcu zapłacić 240 tys. zł zachowku.

Publikacja: 27.10.2023 09:26

Ziobro składa skargę nadzwyczajną. "Decyzja sądu urąga sprawiedliwości"

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Informację o wniesieniu skargi nadzwyczajnej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Kilkuletni chłopiec przyjął spadek po zmarłym ojcu z dobrodziejstwem inwentarza, czyli miał odpowiadać za długi zmarłego tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Jednak sąd to zlekceważył i kazał mu zapłacić na rzecz córki zmarłego 240 tys. zł zachowku, mimo że zobowiązania i długi jego ojca były znacznie wyższe. Sędzia wysłał do dziecka komornika i w konsekwencji wobec chłopca ogłoszono upadłość konsumencką" - opisał sytuację na portalu X (dawniej Twitter) Ziobro.

Szef MS dodał, że skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Jak bowiem ocenił "decyzja sądu urąga sprawiedliwości - narusza podstawowe zasady i gwarancje konstytucyjne".

Czym jest skarga nadzwyczajna

Przypomnijmy, iż instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Możliwość składania skarg nadzwyczajnych mają Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:

- orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,

- orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

- zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego,

a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy wprowadza nową zasadę prawną. Chodzi o drobne sprawy

Informację o wniesieniu skargi nadzwyczajnej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Kilkuletni chłopiec przyjął spadek po zmarłym ojcu z dobrodziejstwem inwentarza, czyli miał odpowiadać za długi zmarłego tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Jednak sąd to zlekceważył i kazał mu zapłacić na rzecz córki zmarłego 240 tys. zł zachowku, mimo że zobowiązania i długi jego ojca były znacznie wyższe. Sędzia wysłał do dziecka komornika i w konsekwencji wobec chłopca ogłoszono upadłość konsumencką" - opisał sytuację na portalu X (dawniej Twitter) Ziobro.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości