Sąd Najwyższy: Nie każ sądowi szukać adresu

Trójka sędziów SN pyta szerszy skład o wymogi formalne skargi kasacyjnej, w tym obowiązek podania w niej adresu i PESEL.

Publikacja: 26.05.2023 07:11

Sąd Najwyższy: Nie każ sądowi szukać adresu

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Trójkowy skład Izby Cywilnej SN: prezes Joanna Misztal-Konecka, sędziowie Beata Janiszewska i Marcin Krajewski, skierował do rozstrzygnięcia przez poszerzony skład kwestię, czy skarga kasacyjna powinna zawierać wszystkie elementy pierwszego pisma w sprawie, w szczególności wskazanie adresów stron.

SN rozpatrywał zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który odrzucił skargę kasacyjną spółki pozwanej w sprawie o zapłatę, wskazując, że miała ona braki formalne, których spółka nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Mianowicie nie wskazała w skardze jako pierwszym piśmie w sprawie numeru PESEL oraz adresu powódki.

Spółka zarzuciła SA bezpodstawne uznanie, że skarga kasacyjna jest pierwszym pismem w sprawie, jak np. pozew, i powinna wskazywać te dane.

W uzasadnieniu pytania prawnego trójkowy skład SN wskazał, że są w tej kwestii dwa rozbieżne stanowiska. Pierwsze, że skoro skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek zaskarżenia inicjuje nowe postępowanie w znaczeniu procesowym, to powinno się do niej stosować wymagania właściwe dla pierwszego pisma w sprawie. Wskazuje się tu, że akta sprawy ze skargi kasacyjnej w SN rozpoczynają się od odpisu orzeczenia sądu drugiej instancji i nie widnieją w nich żadne adresy. A to skarżącego obciąża ryzyko niepodania adresu stron lub uczestników, a nie SN.

Pogląd przeciwny, zdecydowanie rzadszy, wskazuje, że wymóg podania w skardze kasacyjnej wszystkich danych właściwych dla pierwszego pisma procesowego byłby zbędnym formalizmem. Dane te są w aktach sprawy przed sądem powszechnym drugiej instancji, za pośrednictwem którego skarga jest wnoszona, i to przewodniczący w tym sądzie dokonuje jako pierwszy weryfikacji wymagań formalnych skargi. Nie ma więc ryzyka, że na skutek niepodania w skardze miejsca zamieszkania stron lub ich przedstawicieli stałoby się niemożliwe dokonanie doręczeń.

Z drugiej strony, wskazuje trójka SN, w wielu sprawach strony w trakcie postępowania zmieniają miejsce zamieszkania, co może rodzić komplikacje z ustaleniem prawidłowego adresu strony, jej pełnomocnika. Wymóg podania tych informacji w skardze kasacyjnej miałby zatem charakter porządkujący i służyłby prawidłowemu tokowi postępowania, wpływając na jego przyspieszenie.

Sygnatura akt: III CZ 488/22

Czytaj więcej

Skarga kasacyjna: prawomocność materialna i jej negatywny aspekt

Trójkowy skład Izby Cywilnej SN: prezes Joanna Misztal-Konecka, sędziowie Beata Janiszewska i Marcin Krajewski, skierował do rozstrzygnięcia przez poszerzony skład kwestię, czy skarga kasacyjna powinna zawierać wszystkie elementy pierwszego pisma w sprawie, w szczególności wskazanie adresów stron.

SN rozpatrywał zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który odrzucił skargę kasacyjną spółki pozwanej w sprawie o zapłatę, wskazując, że miała ona braki formalne, których spółka nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Mianowicie nie wskazała w skardze jako pierwszym piśmie w sprawie numeru PESEL oraz adresu powódki.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności