Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości o nowych zasadach doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Obowiązujące dziś przepisy opierają się na założeniu, że podstawowym sposobem potwierdzenia odbioru przesyłki sądowej przez operatora pocztowego jest pokwitowanie w wykazie nadanych przesyłek poleconych. Wykaz ten zawiera dane o adresacie, miejscu przeznaczenia przesyłki, jej numerze nadawczym, masie, pobieranej opłacie, a także inne dodatkowe uwagi (np. sygnatura akt). Paragraf 3 zmienianego rozporządzenia odnosi się do wykazu nadanych przesyłek poleconych, który co do zasady ma postać analogową. Tymczasem według dostępnych technik informatycznych dane można przesyłać w postaci zaszyfrowanej, a sposób ich prezentacji jest w zasadzie dowolny, w zależności od stosowanego oprogramowania. Nowela ma dodać ust. 3 do § 3, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że pokwitowanie nadania przesyłki może nastąpić w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznej książki nadawczej. Prowadzona w tej formie książka jest już stosowana, a zawarte w niej dane w zupełności wystarczą do ustalenia, czy operator pocztowy odebrał przesyłkę.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Doręczenie jak w amerykańskich filmach w Polsce też możliwe