Nowy system będzie podobny do obecnie stosowanego w elektronicznym postępowaniu przed e-sądem w Lublinie. Od nowego roku ma być rozciągnięty na wszystkie sprawy cywilne, w tym pracownicze i rodzinne.

Pierwotnie, według rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, elektroniczna forma miała być stosowana już od 1 lipca br. Ponieważ wdrożenie systemu informatycznego e-płatności zostało w resorcie sprawiedliwości, przesunięte na początek 2017 r., do tego czasu odłożono także wprowadzenie możliwości e-opłat.

Nowela rozporządzenia z 21 marca br., której projekt przegotował resort sprawiedliwości, przesuwa wejście w życie tych regulacji na 1 stycznia 2017 r.

Teraz możliwe są zwykłe przelewy, najczęściej za opłaty od pozwu (wniosku) na rachunek bankowy sądu, ale nowa forma będzie bezpieczniejsza dla wnoszącego. Za chwilę uiszczenia opłaty przyjmowany bowiem będzie moment przekazania pieniędzy do systemu teleinformatycznego ministerstwa. To ważne, gdyż sądy rygorystycznie uwzględniały nie dzień, w którym pieniądze wysłano, lecz ten, w którym trafiły na konto sądu. A nieuiszczona opłata na czas, traktowana jest tak, jakby jej nie było, i pismu nie nadaje się biegu. W przypadku np. apelacji może to oznaczać utratę prawa skorzystania z tego odwołania.

Dotychczasowe formy wnoszenia opłat, a więc uiszczenie jej w kasie sądu, zapłata znaczkami sądowymi oraz przelewem bankowym, pozostają. Jednak znaki opłaty sądowej będą zmienione – wykorzystanie znaków w dotychczasowej formie będzie możliwe do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r.

– E-procedura wnoszenia opłat to element szerszej reformy informatycznej sądownictwa cywilnego – wskazuje prof. Jacek Gołaczyński, specjalista od informatyzacji sądów, sędzia SA we Wrocławiu. W przyszłości w formie elektronicznej ma być możliwe składanie pism procesowych. To ma być tzw. elektroniczne biuro podawcze w sądach.

Na wdrożenie tych zmian przewidziano jednak jeszcze trzy i pół roku.

– Dopiero wtedy odczujemy wyraźnie efekt informatyzacji, na razie są to bowiem wciąż wycinkowe procedury – dodaje Bartłomiej Przymusiński, sędzia gospodarczy z Poznania.

Etap legislacyjny: Uzgodnienie międzyresortowe

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ