Jakie imię można nadać dziecku

Wybór imienia dla potomka musi być zgodny z prawem. O zasadach zgłaszania urodzenia stanowi prawo o aktach stanu cywilnego w art 59. Z przepisów wynika, że pociechy nie można nazwać w sposób ośmieszający ani nieprzyzwoity. Imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej i powinno wskazywać na płeć dziecka. - Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci - stanowi pkt 3. art. 59. Dziecko może przyjąć maksymalnie dwa imiona urzędowe. Dozwolone też jest wybieranie imion obcych bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców.

Dla przykładu w 2020 r. w Katowicach urzędnicy odmówili nadania imienia Sosnowiec dla chłopca i Toshiba dla dziewczynki.

Czytaj także: Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2020 r. w Warszawie

Termin na zgłoszenie

Termin na rejestrację dziecka w urzędzie stanu cywilnego wynosi 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Dokument wystawia upoważniona osoba, która odebrała poród (np. lekarz, położna) i przekazuje do urzędu najpóźniej 3 dni od jego wystawienia.

Co ważne można zgłosić wyłącznie malucha urodzonego w Polsce. Obowiązek ten wypełnić może zarówno matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Oświadczenie ojca

W sytuacji, gdy ojciec nie jest mężem matki dziecka, powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. - Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka - czytamy na gov.pl.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Ojciec może złożyć stosowne zapewnienie przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego, konsulem Rzeczypospolitej Polskiej oraz sądem. Do uznania ważności oświadczenia matka dziecka musi je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy.

Zgłoszenie on-line

W obecnych czasach najlepiej dopełnić formalności przez internet. Potrzebny jest do tego profil zaufany, który w łatwy sposób można założyć przez stronę www.pz.gov.pl. Następne należy wejść na www.gov.pl. W prawym górnym rogu strony znajduje się wejście na "Mój GOV". Po kliknięciu w "Mój GOV" należy użyć profilu zaufanego do zalogowania. Następnie trzeba wybrać e-usługę "Zgłoszenie urodzenia dziecka".

Na początku należy oświadczyć, że jest się rodzicem dziecka. Następnie sprawdzić poprawność swoich danych oraz wprowadzić dane drugiego rodzica. W kolejnym kroku uzupełnia się dane dziecka oraz wybiera się adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów. Na sam koniec trzeba sprawdzić informacje we wniosku i podpisać go profilem zaufanym.

Dobrze jest podać swój adres e-mail i numer telefonu - mogą się przydać gdyby kierownik USC potrzebował wyjaśnień.

Urzędnik sam nada imię

Kierownik urzędu stanu cywilnego może sam wybrać imię dla dziecka i zarejestrować jego urodzenie, gdy upłynie termin na zgłoszenie. Zrobi to w oparciu o otrzymaną kartę urodzenia.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli rodzice nie zastosują się do zasad wyboru imienia. Urzędnik może odrzucić wniosek rodziców i nazwać dziecko z urzędu. W taki sytuacji wydawana jest decyzja administracyjna przez kierownika USC. Od decyzji można się odwołać do wojewody w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy przekazać kierownikowi urzędu, który wydał decyzję.

Z reguły urzędnicy wybierają najbardziej popularne imiona. Przy nazwaniu dziecka z urzędu sporządza się stosowną adnotację w akcie stanu cywilnego.

Baza imion

Aktualne oraz wcześniejsze bazy imion nadawanych dzieciom można znaleźć pod adresem dane.gov.pl. Ze strony można pobrać pliki imion nadawanych w konkretnych latach z uwzględnieniem województw. Co ciekawe można tam wyszukać statystyki dotyczące drugich imion nadawanych dzieciom w Polsce. Udostępnione tam dane są bezpłatne.