Sejm przyjął senacką poprawkę do prezydenckiego projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwiającą wnoszenia skargi nadzwyczajnej od wyroków zapadłych po 1997 r., a przed wejściem tej procedury, które zgodnie z pierwotnym przepisem można było składać do 3 kwietnia 2021 r.
Skargi te mogą składać tylko Prokurator Generalny i Rzecznik Prawo Obywatelskich. Trzy lata stosowania tego narzędzia usuwania rażąco wadliwych wyroków sprawiły, że w obu tych urzędach są znaczne zaległości w rozpatrywaniu wniosków obywateli.

Czytaj też: Złe pomysły na Sąd Najwyższy - FOR krytykuje propozycje prezydenta

Druga część uchwalonej noweli zmierza do tego, aby nie doszło do zablokowania wyborów prezesów izb SN, czego się obawiano wiosną zeszłego roku przed wyborem następcy Małgorzaty Gersdorf. Zmiana polega na obniżeniu niezbędnego kworum podczas wyłaniania przez sędziów trzech kandydatów na prezesa, którego mianuje prezydent, aby ewentualny bojkot tracił sens.


Zmiany wejdą w życie dzień po ich ogłoszenie, wcześniej musi je podpisać prezydent, co jest raczej przesądzone.