Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej (stale lub czasowo) na terenie Polski, a także osób niemających miejsca zamieszkania. Spisane zostaną też mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis miał trwać do 30 czerwca, ale Sejm zdecydował właśnie o wydłużeniu go do 30 września 2021 r. - ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: Spis powszechny wydłużony

Udział w spisie ludności jest obowiązkowy - za odmowę spisania grozi grzywna. Aby dopełnić obowiązku, należy wypełnić obszerną ankietę dostępną na stronie https://spis.gov.pl. Znajdują się w niej pytania m.in. o dane osobowe, płeć, miejsce zamieszkania, dane domowników, stan posiadania, zatrudnienie, pobierane świadczenia.

Osobom nieposiadającym dostępu do komputera lub internetu zostaną bezpłatnie udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Gdzie? W urzędach: statystycznych, wojewódzkich, gminnych.

Jeśli ktoś nie będzie mógł np. z powodu stanu zdrowia lub nie będzie umiał skorzystać z komputera, pomogą mu rachmistrzowie, osobiście lub przez telefon. Rachmistrz będzie wprowadzał uzyskane od obywatela dane za pomocą komputera lub tabletu bezpośrednio do systemu informatycznego. Rachmistrzowie będą też sami kontaktować się z osobami, które nie dokonały obowiązkowego samospisu.

Za organizację spisu odpowiedzialny będzie prezes Głównego Urzędu Statystycznego. On też ma zapewnić ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych.

Narodowy Spis Powszechny ma kosztować budżet państwa 386 mln zł. Jego celem jest dostarczenie aktualnych i bardzo szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficznej, społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich warunkach mieszkaniowych. Wyniki spisu zostaną opublikowane przez GUS.