Egzamin na tłumacza jest bardzo trudny. Tymczasem minister sprawiedliwości właśnie zmienia jego zasady. Nowela rozporządzenia wchodzi w życie. Prostsze mają być kryteria oceny egzaminu – bez szkody dla samego egzaminu. Dotychczasowe kryteria są zbyt szczegółowe i przysparzają trudności egzaminatorom w przyporządkowaniu błędu do właściwej kategorii. Od teraz zamiast czterech kategorii błędów pojawiają się dwie: tłumaczeniowa i językowa. Zmienia się też konstrukcja błędu krytycznego. Wieloletnie doświadczenie egzaminatorów wskazuje, że niekiedy kandydaci na tłumacza popełniali błąd, który całkowicie zmieniał sens tłumaczenia i z tego też powodu powinien być potraktowany inaczej niż drobne pomyłki tłumaczeniowe czy stylistyczne.

Czytaj też:

Tłumacze przysięgli bez własnego samorządu i wyższych stawek

Deregulacja Ministerstwa Sprawiedliwości: Tłumacze przysięgli już po maturze i bez listy

Najbardziej obciążeni pracą są tłumacze z języka rosyjskiego i niemieckiego. Najmniej z angielskiego. Najwyższe średnie wynagrodzenie wypłacono tłumaczom z języka francuskiego w sprawach cywilnych, najniższe z rosyjskiego w gospodarczych. Tak wynika z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazującego, jak tłumaczenia poświadczone funkcjonują w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

W razie zatrzymania cudzoziemca należy mu zapewnić pomoc tłumacza przysięgłego. Jest ich ok. 10 tys., ale tylko część świadczy usługi wymiarowi sprawiedliwości. Nie ma problemu, kiedy chodzi o języki popularne, np. angielski czy niemiecki. Gorzej z chińskim czy arabskim. Problemem jest nie tylko liczba osób znających język, ale też zarobki i nieterminowe płatności. Aby uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu, trzeba zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez ministra sprawiedliwości.

Kto ma uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie UE, może starać się o uznanie kwalifikacji na mocy ustawy.

Podstawa prawna: nowela rozporządzenia z 10 października 2018r. Dz.U. z 14 listopada 2018 r., poz. 2138