[b]Trwa proces sądowy, w którym domagam się od zakładu energetycznego wykupu gruntu zajmowanego przez linie energetyczne. Czy istnieje możliwość zawieszenia procesu przez sąd ze względu na poczynione starania strony pozwanej o ustalenie służebności przesyłu?[/b]

[b]Nie.[/b] Podany w pytaniu powód nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania. Sąd może jednak zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Konieczna jest tutaj jedynie wola stron.

Dopiero, gdyby oprócz postępowania o wykup gruntu zajmowanego przez zakład energetyczny, toczyło się osobno mające z nim związek postępowanie o ustalenie służebności przesyłu, sąd mógłby zawiesić postępowanie z uwagi na zależność jednego postępowania od zakończenia drugiego.

[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70930]Kodeks postępowania cywilnego[/link] przewiduje w art. 173 - 178 obligatoryjne i fakultatywne przypadki zawieszenia postępowania, ale żaden z nich nie dotyczy sytuacji, o którym pisze czytelnik.