Chodzi o uzyskiwanie informacji, także niejawnych, z archiwów m.in. służb specjalnych, mundurowych czy skarbowych. Mogą one być udostępniane w postaci reprodukcji albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie. Dopuszczono możliwość reprodukowania materiałów archiwalnych własnym sprzętem i doprecyzowano wymagania względem wnioskodawców. Dokonano też zmian w tabelach opłat.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 22 czerwca 2011 r. DzU nr 196, poz. 1161