Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił argumentację przedstawiona przez KKLW w apelacji i zaostrzył kary pozbawienia wolności, orzeczone przez sąd pierwszej instancji, dla dyżurnych ruchu, uznanych za sprawców katastrofy. Wyrok jest prawomocny.

PKP PLK S.A. reprezentował Przemysław Wierzbicki oraz Anna Grochowska.