Wartość transakcji sprzedaży udziałów przekracza kwotę 100 mln PLN.

Grupa Calypso Fitness S.A. jest operatorem największej w Polsce sieci klubów fitness. Benefit Systems S.A. jest spółką notowaną na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, której flagowym produktem jest program pozapłacowych świadczeń pracowniczych MultiSport.

Transakcje prowadzili eksperci KKLW z obszaru fuzji i przejęć: Krzysztof Łyszyk, Partner oraz Mariusz Domagała, Senior Associate.