Sąd uwzględnił roszczenie kredytobiorcy jedynie w niewielkiej części, a tym samym co do zdecydowanej większości dochodzonej należności głównej zwycięstwo w procesie odniósł klient naszej Kancelarii. Ciekawe jest przy tym, że - zgodnie z naszą wiedzą - około miesiąc wcześniej Sąd w identycznym składzie wydał w sprawie o bardzo zbliżonym stanie faktycznym wyrok, zgodnie z którym umowa kredytu indeksowanego jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Nastąpiła zatem zmiana stanowiska sędziego-referenta w kwestiach kluczowych dla rozstrzygnięcia tego typu spraw – co zaowocowało korzystnym dla reprezentowanego przez Kancelarię Banku rozstrzygnięciem. Kancelaria reprezentowała pozwanego w osobach mec. Przemysława Wierzbickiego oraz mec. Jakuba Brzeskiego.