W tej skomplikowanej sprawie klient – poszkodowana spółka – zgłosił wierzytelność odszkodowawczą wynikającą z bezprawnego zbycia jej przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki, która następnie została postawiona w stan upadłości. Dlatego konieczne było rozstrzygnięcie czy poszkodowany, reprezentowany przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa przez swój zarząd, przyczynił się do powstania szkody. Ponadto trzeba było sprawdzić, jaki jest charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej, czy istnieje solidarna odpowiedzialność za szkodę poszkodowanej spółki i członków jej zarządu oraz czy doszło do nadużycia stosunku korporacyjnego.

Już wcześniej, w ramach postępowania upadłościowego, sąd przyjął argumentację kancelarii oraz uznał wierzytelność innego Klienta, będącego głównym akcjonariuszem Cementowni, wynikającą z tzw. szkody refleksowej. Wtedy sąd uznał, że szkoda polegająca na uszczupleniu majątku przedsiębiorstwa powoduje roszczenie odszkodowawcze jego akcjonariusza, wynikające ze spadku wartości posiadanych przez niego akcji.

Klientom doradzał zespół prawników Porwisz i Partnerzy, z Tomaszem Rytlewskim, partnerem zarządzającym kancelarii, na czele. W skład zespołu wchodziła też partner Lucyna Dygas oraz prawnik Paweł Tabora.