Termet S.A. jest producentem urządzeń grzewczych – kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą elektronicznych układów sterowania i automatyki do urządzeń gazowych.

Przedwstępna umowa nabycia akcji oraz przedwstępna umowa nabycia udziałów zostały podpisane 26 listopada 2020 r., pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania przez kupującego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Termet S.A. albo innego rodzaju rozstrzygnięcia, z którego wynikałoby, że przejęcie kontroli nad Termet S.A. nie wymaga zgody na dokonanie koncentracji. Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2021 r.

Prace zespołu transakcyjnego prowadzili dr Filip Uziębło, radca prawny i partner z departamentu korporacyjnego, oraz Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, radca prawny i counsel z tego samego departamentu. W skład zespołu weszli: Aleksandra Śliwa, associate z praktyki nieruchomości, Marek Kanczew, radca prawny i counsel z departamentu podatkowego i praktyki pracy, Irmina Wątły, radca prawny i counsel z praktyki ochrony konkurencji, Antonina Falandysz-Zięcik, associate z tej samej praktyki, a także dr Jakub Zagrajek, adwokat i partner z departamentu korporacyjnego.