Wojciech Bazan, adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury, został awansowany na stanowisko Partnera, a Michał Urbański, adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości został awansowany na stanowisko Counsela. Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego pozyskał nową ekspertkę, adwokat dr Joannę Ostojską-Kołodziej , która od początku 2021 roku dołączyła na stanowisku Counsela.

„Tegoroczne awanse są wyrazem uznania dla wieloletniej pracy i wyników, które osiągnęli mec. Bazan i mec. Urbański. Bardzo się cieszę, mając w zespole tak doświadczonych specjalistów, docenianych przez naszych klientów. Jest mi również niezmiernie miło powitać w naszym zespole dr Ostojską-Kołodziej, która wzmocni jakże ważną obecnie praktykę prawa pracy. Życzę wszystkim powodzenia w nowych wyzwaniach zawodowych” – powiedział prof. Przemysław Drapała, partner zarządzający kancelarii.

„Bardzo cieszymy się, że dołączyła do nas prawniczka z tak dużym doświadczeniem prawniczym i i ekspercką wiedzą w zakresie prawa pracy – obszaru, który jest wyjątkowo istotny w obecnej sytuacji gospodarczej. W związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii i poszerzaniem naszych kompetencji, tym bardziej doceniamy wsparcie, jakim będzie dla naszych klientów i dla nas dołączenie do zespołu przez dr Ostojską-Kołodziej” mówi dr Marcin Chomiuk, partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii.

Dr Chomiuk podkreśla również: „Po niedawno wzmocnionej praktyce ochrony danych osobowych kierowanej  przez mec. Annę Matusiak-Wekierę, prawo pracy jest kolejnym obszarem, w którym ugruntowujemy naszą pozycję. Oba obszary są względem siebie komplementarne i pozwalają na kompleksowe wsparcie w wyzwaniach, z którymi mierzą się obecnie nasi klienci”.

Wojciech Bazan doradza klientom w strategicznych sporach sądowych i arbitrażowych, których istotna część dotyczy dużych inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych lub dostaw zaawansowanych technologicznie maszyn i robotów przemysłowych (m.in. roszczenia związane z bezpodstawnie naliczoną karą umowną, bezzasadnym skorzystaniem z gwarancji przez inwestora, odmową zapłaty za wykonane prace dodatkowe). Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe (np. spór przed ICC dot. inwestycji realizowanej dla azjatyckiego kontrahenta na kontynencie afrykańskim). W części spraw wartość roszczeń przekracza 200 mln zł. Z sukcesem prowadzi procesy oparte na wekslach oraz w postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów i trybunałów arbitrażowych. W 2016 roku został laureat prestiżowego konkursu “Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

Michał Urbański specjalizuje się w doradztwie prawnym w ramach obrotu nieruchomościami, w tym w ramach projektów joint venture, transakcji finansowania, umów najmu, prawa budowlanego, prawa administracyjnego i postępowań reprywatyzacyjnych. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich etapów transakcji nieruchomościowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym w zakresie bieżącego zarządzania portfelami nieruchomości, a także restrukturyzacją grup kapitałowych oraz ich zadłużenia, zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców. Doradza głównie klientom z rynku nieruchomości, podmiotom z branży przemysłowej (w szczególności w zakresie budowy i rozbudowy zakładów produkcyjnych) oraz podmiotom sektora finansowego.

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej doradza w zakresie prawa pracy i w JDP będzie kierować zespołem odpowiedzialnym za ten obszar. Od wielu lat wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe.

Naukowo zajmuje się również prawem cywilnym. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego pt. „Sądowa zmiana płci” w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.