Autorzy rankingu docenili obszerne doświadczenie zespołu w zakresie obsługi sporów sądowych powstałych na tle projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, a także operacji biznesowych. Wskazano także duże kompetencje liderów zespołu w zakresie sporów cywilnych i gospodarczych, arbitrażu oraz postępowań administracyjnych.