Portfel transakcyjny objął 130 nowoczesnych projektów fotowoltaicznych R.POWER o łącznej mocy 122 MWp, zlokalizowanych głównie na zachodzie i w centrum kraju. Projekty R.POWER korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających wytwarzanie około 134 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Taka ilość energii wytwarzanej na farmach słonecznych zapewni dostawy dla ponad 54 000 gospodarstw domowych, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad 106 tys. ton rocznie.

To już trzecia umowa pomiędzy R.POWER i ASI dotycząca transakcji na polskim rynku i trzeci taki projekt, w którym doradcą prawnym R.POWER jest White & Case.

Członkami zespołu White & Case zaangażowanymi w transakcję byli: Marcin Studniarek (partner), Aneta Hajska (partner lokalny), Małgorzata Paśnik (counsel) oraz Radomir Szewczuk (associate).