W ramach projektu prawnicy Kochański & Partners będą reprezentować klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Będą też doradzać PSE w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań oraz sporządzania opinii prawnych w powyższym zakresie.

Kochański & Partners posiada bogate doświadczenie w obsłudze głównych operatorów sieci dystrybucyjnej w sektorze energetycznym w Polsce.

Pracami zespołu prawników Kochański & Partners zaangażowanych w obsługę prawną PSE S.A. pokieruje Aleksander Galos, Partner i Szef Praktyki Infrastruktura i Budownictwo.