Mec. Brysiewicz będzie odpowiadał za rozwój doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej, w szczególności przy projektach związanych z ubieganiem się o fundusze unijne, a także projektach realizowanych w formule PPP. Będzie przy tym współpracował z zespołem Crido Taxand doradzającym przy pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz z zespołem doradzającym przy projektach PPP.

Krzysztof Brysiewicz jest radcą prawnym i specjalizuje się w prawie pomocy publicznej. Ponadto, ma duże doświadczenie w obszarze zamówień publicznych i kwestiach korporacyjnych. Prowadził wiele procesów sądowych dotyczących zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców, w tym procesów o zapłatę, o ustalenie, sporów korporacyjnych i postępowań dotyczących pomocy publicznej, z których zdecydowana większość zakończyła się korzystnym dla klientów rezultatem. Zajmował się również obsługą prawną transakcji podmiotów z unijnym dofinansowaniem.

Przed dołączeniem do zespołu Crido Legal, Krzysztof Brysiewicz przez trzy lata był radcą prawnym w kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Wcześniej pracował jako prawnik obsługujący Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz prawnik w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2012 roku.

Wraz z innymi członkami zespołu dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej Crido Legal, Krzysztof będzie wspierał od strony prawnej doświadczony zespół doradztwa europejskiego Crido Taxand, który w „starej" perspektywie UE dwukrotnie został nagrodzony przez miesięcznik FORBES jako najlepszy doradca przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm.