Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. doradzała podmiotom zależnym Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz Energa S.A., a także Funduszowi Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN zarządzanemu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Inwestorzy") w przeprowadzeniu inwestycji kapitałowej w Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. („PGG") oraz wsparciu PGG przez inwestorów w negocjacjach warunków finansowania tej spółki przez grupę banków krajowych i zagranicznych („Transakcja").

W dniu 28 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa określająca warunki inwestycji kapitałowej w PGG, w wyniku której Inwestorzy obsługiwani przez Weil zainwestują w udziały PGG 1,8 mld zł, całkowita zaś planowana wartość dokapitalizowania wyniesie 2,4 mld zł. Zarazem w ramach Transakcji PGG nabyła majątek produkcyjny Kompanii Węglowej S.A. (największego producenta węgla kamiennego w Europie), natomiast Alior Bank S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A. oraz PKO BP S.A wraz ze spółką Węglokoks S.A. zobowiązały się do objęcia obligacji PGG na łączną kwotę 1,37 mld zł. Obligacje będą spłacane w latach 2019?2026.

Ze strony kancelarii Weil Inwestorom doradzali, między innymi: Marek Durski, szef praktyki energetyki i zasobów naturalnych warszawskiego biura Weil, dr Marek Maciąg, Janusz Ogłaza, Marcin Iwaniszyn oraz Łukasz Szatkowski. Iwona Her, partner kierująca praktyką antymonopolową warszawskiego biura Weil, oraz Irmina Trybalska doradzały w kwestiach antymonopolowych związanych z przedmiotową Transakcją.