Zgodnie z nią SUL obejmie 3922 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Mayflower. Z kolei Mayflower obejmie 191 130 akcji zwykłych na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym Summa Linguae. Alians strategiczny innowacyjnych firm działających w lokalnych centrach outsourcingu i przedsiębiorczości start-up'owej daje unikalne perspektywy wzrostu i stanowi przełomowy etap realizacji strategii polskiej spółki, wprowadzający ją na rynek globalny.

- Summa Linguae to jedyna notowana na warszawskim parkiecie polska spółka z branży tłumaczeniowej. Jesteśmy jej doradcą prawnym od początku istnienia (start-up). Cieszę się, że możemy aktywnie uczestniczyć w strategii rozwoju naszego Klienta. Obecny alians z firmą z Indii, kraju o tak dynamicznie rozwijającej się gospodarce, to ogromne wyzwanie zarówno natury prawnej i jak i biznesowej. Mam nadzieję, że to też dopiero początek naszej współpracy z innymi indyjskimi firmami – powiedziała Agata Kowalska, Partner Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.