Wśród wykonawców znaleźli się najwięksi międzynarodowi gracze na rynku portowym i budowlanym:

- Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMG CGM)

- Hutchison Ports Poland S.a r.l. oraz Port of Felixstowe Limited

- International Container Terminal Services Inc.

- Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

W najbliższych miesiącach, Zarząd Morskiego Portu Gdynia dokona oceny złożonych wniosków, a następnie będzie prowadził dialog konkurencyjny z zakwalifikowanymi podmiotami. Na przyszły rok natomiast planowany jest wybór zwycięskiej firmy, z którą zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala.

Kancelaria DZP wraz z EY oraz Databout (w ramach Konsorcjum) doradza przy pionierskim i złożonym przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (Zamawiający) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Cieszy coraz większa liczba ciekawych i dużych projektów PPP w Polsce. W przypadku Portu Zewnętrznego w Gdyni formuła PPP sprawdzi się idealnie. To złożony i wieloletni projekt, w którym unikalna wiedza i doświadczenie potencjalnych parterów prywatnych powinny przełożyć się na pozyskanie finansowania inwestycji, sprawną realizację budowy, a następnie skuteczne operowanie terminalem. Czekamy z niecierpliwością na etap negocjacji" – podsumowuje Tomasz Darowski, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspieranych przez Tomasza Darowskiego, Partnera, eksperta od projektów infrastrukturalnych, specjalistów od zamówień publicznych – Katarzynę Kuźmę, Partnera, Wojciecha Hartunga, Counsel i Tomasza Michalczyka, Senior Associate oraz specjalistów od pomocy publicznej i prawa transportowego – Annę Glapę, Partnera i Tomasza Zielenkiewicza, Senior Associate.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia" obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową.

Umowa PPP zostanie zawarta na okres ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury). Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni już na przełomie 2027 i 2028 r.

To obecnie największe postępowanie PPP prowadzone w Polsce (pod względem szacowanej całkowitej wartości projektu).

Harmonogram postępowania:

- Ocena wniosków - łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków - marzec 2021

- Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – kwiecień-listopad 2021

- Opracowanie SIWZ, PFU oraz zaproszenie do składania ofert - styczeń 2022

- Składanie ofert - maj/czerwiec/lipiec 2022

- Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej ofert - wrzesień/październik 2022

- Przygotowanie i zawarcie umowy o PPP - listopad 2022

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych.