Tag: PPP

Jak przeprowadzić waloryzację umowy PPP

Dziś waloryzacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest koniecznością. Proces ten przebiega nieco inaczej, niż w przypadku zamówień publicznych. Liczą się przede wszystkim postanowienia samej umowy.

Premier nie potrzebuje już pełnomocnika ds. PPP

To sygnał, że dla rządu partnerstwo publiczno-prywatne nie jest ważne -komentują eksperci.

Z namiotem i kajakiem przez Kujawy i Pomorze

Samorządy lub ich jednostki organizacyjne mogą wystąpić o dofinansowanie inwestycji realizowanych nad rzekami i wokół jezior. Nabór wniosków będzie prowadzony do 18 sierpnia.

Nowe szpitale w Polsce jeszcze długo mogą nie powstać

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego wyczerpała się. Inflacja i nowa ustawa dopełnią dzieła.

Nowe zasady dla umów o poprawę efektywności energetycznej (2)

Kontrakty o poprawę efektywności energetycznej to nie tylko narzędzie do obniżenia wydatków na energię elektryczną, ale również szansa na modernizację publicznej infrastruktury.

Nowe zasady dla umów o poprawę efektywności energetycznej (1)

Kontrakty o poprawę efektywności energetycznej to nie tylko narzędzie do obniżenia wydatków na energię elektryczną, ale również szansa na modernizację publicznej infrastruktury. Kolejna, druga część tekstu będzie opublikowana w dodatku „Dobra Administracja” 5 kwietnia.

Mieczkowski: Nowe przepisy wykluczają małe i średnie firmy telekomunikacyjne

Prawo Telekomunikacyjne co do zasady nie rozróżnia przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze względu na przychody. Niestety nowa wersja projektu nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stawia MŚP w znacznie gorszej pozycji - mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Partnerstwo publiczno-prywatne powinno mieć jasne zasady

Podmiot publiczny, będący stroną umowy o PPP, ma określone uprawnienia kontrolne w zakresie wykonywania kontraktu. Efektywne zarządzanie umową gwarantuje długoterminowy sukces projektu.

Partnerstwo szansą dla ochrony zdrowia: prywatnej i publicznej

Włączenie biznesu w system publicznej opieki zdrowotnej jest w interesie nas wszystkich. Takie rozwiązania funkcjonują już w Europie, przykładem jest Wielka Brytania.

Trudniej będzie ocenić efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego

Możliwość kwalifikacji spółek gminnych czy użyteczności publicznej jako zobowiązanych do zapłaty podatku minimalnego nie uderzy bezpośrednio w inwestycje PPP.