Tag: PPP

Podwarszawska gmina wybuduje ulice za prywatne pieniądze

Władze Marek chcą budować drogi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). To wciąż niezbyt popularna forma realizacji samorządowych inwestycji.

Unia może sfinansować partnerstwo publiczno-prywatne

Bardzo często partnerstwo publiczno-prywatne przedstawia się, jako alternatywę dla realizacji inwestycji przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Jerzy Kowalski: Partnerstwo zamiast kredytów i zamówień

Dobry partner gospodarczy to połowa sukcesu. Bez niego firma czy urząd, który podejmuje się realizacji przedsięwzięć biznesowych służących na przykład miejscowym społecznościom po prostu mają pod górkę. Dlatego warto podejmować starania, by to zmienić. Wsparciem w tym zadaniu mogą być eksperci, prawnicy i menedżerowie, którzy zdają sobie sprawę, że nadeszła pora na zmianę polityki inwestycyjnej, zwłaszcza że pandemia nie sprzyja obrotowi gospodarczemu.

Partnerstwo publiczno-prywatne: jak właściwie przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe

Polskie – niestety niewielkie doświadczenia - pokazują, że partnerstwo publiczno-prywatne jest dużo bardziej efektywnym sposobem realizacji zadań publicznych, niż tradycyjne rozwiązania. Przekłada się ono wyraźnie na poziom satysfakcji społeczeństwa.

Partnerstwo publiczno-prywatne: tryb dialogu konkurencyjnego

Sukces partnerstwa publiczno-prywatnego w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego.

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia – cztery oferty na wykonawcę projektu PPP

Przełomowy etap w projekcie PPP pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” został osiągnięty. W dniu 5 lutego 2021 r. nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

PPP: Wpółdziałanie urzędów i biznesu poważnie obniży ryzyka i koszty

Partnerstwo pozwala administracji na nawiązanie z przedsiębiorcami biznesowych relacji, które służą pobudzeniu gospodarki zupełnie innymi metodami, niż często mało efektywne pompowanie gotówki do firm.

Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?

Coraz więcej projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jest prawidłowo realizowanych – wynika z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK wskazuje w nim również na uchybienia, które należy wyeliminować.

Budowa dróg ekspresowych w formule PPP coraz bliżej

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu umów PPP na budowę dróg ekspresowych, będą mogły być ujęte w taki sposób, by nie obciążały długu publicznego – potwierdził Eurostat.

Koronawirus: partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia

Obecna sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce oraz światowy kryzys związany z pandemią COVID-19 skłania do refleksji nad możliwościami rozwoju krajowej służby zdrowia. Jedną z obiecujących możliwości jest realizacja projektów w trybie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego.