Tag: PPP

Nowe zasady dla umów o poprawę efektywności energetycznej (2)

Kontrakty o poprawę efektywności energetycznej to nie tylko narzędzie do obniżenia wydatków na energię elektryczną, ale również szansa na modernizację publicznej infrastruktury.

Nowe zasady dla umów o poprawę efektywności energetycznej (1)

Kontrakty o poprawę efektywności energetycznej to nie tylko narzędzie do obniżenia wydatków na energię elektryczną, ale również szansa na modernizację publicznej infrastruktury. Kolejna, druga część tekstu będzie opublikowana w dodatku „Dobra Administracja” 5 kwietnia.

Mieczkowski: Nowe przepisy wykluczają małe i średnie firmy telekomunikacyjne

Prawo Telekomunikacyjne co do zasady nie rozróżnia przedsiębiorców telekomunikacyjnych ze względu na przychody. Niestety nowa wersja projektu nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stawia MŚP w znacznie gorszej pozycji - mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Partnerstwo publiczno-prywatne powinno mieć jasne zasady

Podmiot publiczny, będący stroną umowy o PPP, ma określone uprawnienia kontrolne w zakresie wykonywania kontraktu. Efektywne zarządzanie umową gwarantuje długoterminowy sukces projektu.

Partnerstwo szansą dla ochrony zdrowia: prywatnej i publicznej

Włączenie biznesu w system publicznej opieki zdrowotnej jest w interesie nas wszystkich. Takie rozwiązania funkcjonują już w Europie, przykładem jest Wielka Brytania.

Trudniej będzie ocenić efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego

Możliwość kwalifikacji spółek gminnych czy użyteczności publicznej jako zobowiązanych do zapłaty podatku minimalnego nie uderzy bezpośrednio w inwestycje PPP.

Podwarszawska gmina wybuduje ulice za prywatne pieniądze

Władze Marek chcą budować drogi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). To wciąż niezbyt popularna forma realizacji samorządowych inwestycji.

Unia może sfinansować partnerstwo publiczno-prywatne

Bardzo często partnerstwo publiczno-prywatne przedstawia się, jako alternatywę dla realizacji inwestycji przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Jerzy Kowalski: Partnerstwo zamiast kredytów i zamówień

Dobry partner gospodarczy to połowa sukcesu. Bez niego firma czy urząd, który podejmuje się realizacji przedsięwzięć biznesowych służących na przykład miejscowym społecznościom po prostu mają pod górkę. Dlatego warto podejmować starania, by to zmienić. Wsparciem w tym zadaniu mogą być eksperci, prawnicy i menedżerowie, którzy zdają sobie sprawę, że nadeszła pora na zmianę polityki inwestycyjnej, zwłaszcza że pandemia nie sprzyja obrotowi gospodarczemu.

Partnerstwo publiczno-prywatne: jak właściwie przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe

Polskie – niestety niewielkie doświadczenia - pokazują, że partnerstwo publiczno-prywatne jest dużo bardziej efektywnym sposobem realizacji zadań publicznych, niż tradycyjne rozwiązania. Przekłada się ono wyraźnie na poziom satysfakcji społeczeństwa.