O wyborze zwycięzców zdecydował m.in. stopień zaangażowania firmy w działalność charytatywną, sponsorską czy realizowana polityka z zakresu emloyer branding oraz inne pozytywne działania wewnątrz i na zewnątrz organizacji. „Nasi pracownicy mają dostęp do bogatego pakietu socjalnego, możliwość korzystania z szerokiego wachlarza szkoleń. Wspieramy także ich aktywność sportową. Jesteśmy otwarci na potrzeby pracowników, dopuszczamy zdalną formę współpracy czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu" – podkreśla w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej" Therese Baginski, Partner we wrocławskim biurze Rödl & Partner.

Doceniono również zaangażowanie firmy w działalność charytatywną, potwierdzone wieloletnimi działaniami na rzecz potrzebujących – domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych czy osób starszych. Rödl & Partner wspiera także sztukę – wernisaże, pokazy filmowe i koncerty, w tym inicjatywy związane z promowaniem kultury niemieckiej w Polsce.

Działania Rödl & Partner w zakresie CSR mają ugruntowaną tradycję i przebiegają na wielu płaszczyznach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Pozycja w gronie liderów biznesu społecznie odpowiedzialnego potwierdza status firmy na rynku i jest motywacją do dalszych działań wspierających lokalne społeczności, ekologię i przede wszystkim pracowników.