Rosnące zainteresowanie europejskimi aktywami ze strony inwestorów spoza naszego kontynentu, w szczególności pochodzących z USA, Japonii oraz Chin, będzie jednym z głównych czynników napędzających europejski rynek fuzji i przejęć w perspektywie roku. Aż 92% respondentów spodziewa się zwiększenia liczby transakcji dokonywanych przez graczy pozaeuropejskich, podczas gdy 2/3 wskazuje na oczekiwany wzrost wartości tego typu przejęć.

Raport European M&A Outlook przygotowany przez kancelarię CMS i Mergermarket powstał na podstawie badania obejmującego 230 przedstawicieli rynku M&A w Europie, w tym dyrektorów generalnych spółek, dyrektorów finansowych, przedstawicieli banków, dyrektorów ds. fuzji i przejęć, inwestorów private equity i ekspertów branżowych.

„Wzrost zainteresowania europejskimi aktywami ze strony inwestorów zagranicznych następuje w sytuacji nasilającej się wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, a nadchodzące wybory parlamentarne w USA i możliwość zwrotu w polityce amerykańskiej dodatkowo przyczyniają się do postrzegania rynków pozaeuropejskich jako bardziej zmiennych. W tej sytuacji inwestorzy mogą spoglądać na nasz region jako na bezpieczną przystań" – podkreśla Stefan Brunnschweiler, kierujący praktyką prawa spółek oraz fuzji i przejęć w kancelarii CMS.

W sumie w Europie w pierwszym półroczu zawarto 3374 transakcje o wartości 509 mld euro, co oznacza 16% wzrost wartości i 12% liczby akwizycji w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. W pierwszym półroczu 2018 r. aż 1 transakcji w ujęciu wartościowym przypadła na rynek brytyjski, a zaraz za Wielką Brytanią ulokowały się Niemcy i Irlandia.

„Aktywności na rynku niemieckim sprzyja wymiana pokoleniowa w firmach rodzinnych obserwowana u naszych sąsiadów na znacznie większą skalę niż na naszym rodzimym rynku. Może być to także szansa dla polskich przedsiębiorstw na ekspansję zagraniczną poprzez przejęcie dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa z uznaną marką na rynku niemieckim" – podkreśla Błażej Zagórski, partner w zespole transakcyjnym CMS w Warszawie, odpowiedzialny za współpracę z klientami niemieckojęzycznymi.

W Europie Środkowo – Wschodniej ogłoszono w sumie 172 przejęcia o wartości 9,3 mld euro, czyli 57% więcej w ujęciu wartościowym niż miało to miejsce rok wcześniej, przy 18% spadku liczby zawieranych transakcji.

Z kolei na polskim rynku w pierwszych sześciu miesiącach roku według danych Mergermarket miało miejsce 49 akwizycji o wartości 1,545 mld euro, co oznacza spadek odpowiednio o 25% i 60% względem analogicznego okresu 2017 r.

„Patrząc na liczbę przejęć będących obecnie w przygotowaniu możemy spodziewać się zwiększenia aktywności na rynku transakcyjnym w Polsce w ostatnich miesiącach bieżącego roku. Większość transakcji odbędzie się tradycyjnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Trend ten jest w ostatnich latach wzmacniany poprzez wyzwania związane z sukcesją pokoleniową w polskich firmach rodzinnych zakładanych po przemianach 1989 r. Często w wielu przypadkach dochodzi do podjęcia do decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa" – wskazuje Marek Sawicki, partner zarządzający zespołem transakcyjnym CMS w Polsce. „Po trwającym znacznie dłużej niż zwykle procesie zbierania kolejnych funduszy, do zakupów wrócili gracze z sektora private equity. Mimo, że w wielu przypadkach pule środków powierzone funduszom PE są niższe niż w poprzednich latach, to wydaje się, że nie powinno to skutkować spadkiem liczby transakcji, skoro wyceny wielu spółek istotnie „urealniły się" - kontynuuje.

„Awans Polski do grupy gospodarek rozwiniętych w ramach FTSE Russell może dodatkowo przełożyć się na zainteresowanie zaangażowaniem w Polsce ze strony tych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy PE, które zgodnie ze swoimi politykami nie podejmują inwestycji na rynkach uznawanych za wschodzące. Zmieniając klasyfikację Polska ma szansę wejść w obszar zainteresowania tego typu podmiotów. Z drugiej strony należy pamiętać, że będziemy w tym obszarze konkurować z innymi krajami rozwiniętymi" – zauważa Rafał Zwierz, partner w zespole transakcyjnym kancelarii CMS.

Pomimo wyraźnego optymizmu utrzymującego się na rynku europejskim, w tym roku dwukrotnie więcej respondentów wskazuje na możliwość zmniejszenia aktywności M&A w Europie (10%). „Gdy podobne pytanie postawiliśmy profesjonalistom związanym z rynkiem fuzji i przejęć w Polsce, zdecydowana większość bo aż 96% oczekiwało utrzymania obecnej lub nawet wyższej aktywności transakcyjnej w perspektywie roku, a ponad 70% w perspektywie trzyletniej" – dodaje Jakub Marcinkowski, partner w zespole transakcyjnym CMS.

Wśród najważniejszych wyzwań mogących wpłynąć na zmniejszenie dynamiki M&A w Europie pojawia się kwestia pogorszenia warunków finansowania, niższy wzrost gospodarczy, a także rosnące ryzyka geopolityczne i znaczne wahania na rynkach finansowych, co może wpłynąć na osłabienie aktywności transakcyjnej w tej części świata.

„W Europie utrzymuje się klimat politycznej niepewności związany m.in. z Brexitem, co może zniechęcać inwestorów do angażowania się w transakcje w takich krajach jak Wielka Brytania i skłaniać do poszukiwania bardziej stabilnych rejonów na kontynencie" – podkreśla Virginia Garcia Martinez, odpowiedzialna za analizę rynków regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki z ramienia Mergermarket.