W dniu 27 listopada 2014 roku Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało Marka Furtka, wspólnika w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, na Prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG na trzecią kadencję, obejmującą lata 2015-2018.

Marek Furtek pełni funkcję Prezesa SA KIG od dnia 26 marca 2009 roku. Występował jako arbiter lub pełnomocnik w licznych krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych, przed sądami arbitrażowymi stałymi (Sąd Arbitrażowy przy KIG, Związek Banków Polskich, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze (PCA) i w postępowaniach ad hoc (według reguł SAKIG, ICC, UNCITRAL), a także w sporach inwestycyjnych (BIT). Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Wielokrotnie członek rad nadzorczych spółek publicznych.

Marek Furtek cieszy się uznaniem jako arbiter i mediator w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jest rokrocznie rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa specjalistyczne: Legal 500 EMEA, Chambers Global, Chambers Europe oraz Best Lawyers.

Marek Furtek przez kolejną kadencję zapowiada kontynuację zasadniczego kierunku dotychczasowych działań: - Uważam, że trzeba skupić się na promowaniu arbitrażu jako atrakcyjnego, szybkiego i profesjonalnego sposobu rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami oraz na tworzeniu otoczenia legislacyjnego, sprzyjającego rozwojowi polskiego arbitrażu - podkreśla. Inne ważne cele to umacnianie pozycji SA KIG jako największej i najbardziej renomowanej polskiej instytucji arbitrażowej i wzmacnianie obecności Sądu na arenie międzynarodowej.