International Project Finance Association przyjmuje członków jedynie na zasadach rekomendacji, po wnikliwej weryfikacji oraz w procedurze wewnętrznego głosowania – tym bardziej jest to cenne wyróżnienie dla Tomasza Korczyńskiego.

W elitarnym gronie Rady IPFA w Polsce obok eksperta Dentons znajduje się zaledwie 9 osób. Reprezentują one m.in. Meridiam, PwC, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Budimex SA oraz PIR.

IPFA to prestiżowa organizacja non-profit, skupiająca najważniejsze na danym rynku osoby zajmujące się finansowaniem projektów i partnerstwem publiczno-prywatnym. Obecnie liczy 480 członków na wszystkich kontynentach i jest uważana za najbardziej prestiżową i wpływową organizację w tym sektorze, odciskającą swoje piętno na regulacjach prawnych i praktyce realizacji projektów z dziedziny PPP na całym świecie. Dentons posiada status globalnego członka IPFA.

Zespół PPP kancelarii Dentons, którym współkieruje Tomasz Korczyński, wspierany jest przez doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych, podatkach, jak również kwestiach związanych z procesem budowlanym oraz nieruchomościami. Ponadto na potrzeby każdego przedsięwzięcia PPP kompletowany jest zespół specjalistów z danego sektora, jak ochrona zdrowia, energetyka, transport czy ochrona środowiska.