BSWW Legal & Tax doradzała PayTel S.A., spółce teleinformatycznej świadczącej specjalistyczne usługi w dziedzinie obsługi płatności masowych, przy zawarciu umowy z Orange Polska S.A. na świadczenie usług płatniczych i innych usług związanych z rozliczeniami transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w sieci sprzedaży Orange Polska S.A. Szacowana wartość transakcji wynosi ok. 31 mln zł.

Kompleksowe doradztwo kancelarii obejmowało m.in.: wypracowanie struktury transakcji, udział w negocjacjach, zmiany do umowy oraz udział w przygotowaniu dokumentów, aneksów i umów związanych z główną umową.

„PayTel S.A. jest wiodącym dostawcą nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi transakcji związanych ze sprzedażą produktów i usług przedpłaconych w Internecie oraz rozliczeń transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszego wieloletniego klienta w tej tak ważnej dla spółki transakcji, która pozwala na utrzymanie długofalowej współpracy z grupą kapitałową Orange. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do umocnienia pozycji PayTel S.A. jako instytucji płatniczej zajmującej się usługami przekazu pieniężnego w Polsce" - powiedzieli Piotr Wojnar i Janusz Szeliński, wspólnicy BSWW Legal & Tax nadzorujący transakcję.