Interweniując w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że przepis ten utracił moc po wejściu w życie kolejnej nowelizacji – z 14 maja 2020 r. Co więcej RPO podkreśla, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga, by przedłużając czas na odpowiedź podać konkretny termin. - Czternastodniowy termin na udostępnienie informacji ma charakter instrukcyjny, a informacja co do zasady powinna być udostępniona bez zbędnej zwłoki - zaznacza.

Wątpliwości Rzecznika budzi, czy udzielenie odpowiedzi na jednoznaczne pytanie o to, kto zlecił druk papierów wyborczych, rzeczywiście wymagało analizy dokumentów i wydłużenia terminu na udzielenie informacji. W ocenie Rzecznika informacja o podmiocie, który zlecił druk kart jest informacją o sprawach publicznych jako taka powinna podlegać udostępnieniu.

Czytaj także: Wybory korespondencyjne: Poczta wykorzystała Twoje dane? Sprawdź, co możesz zrobić

Już 15 kwietnia 2020 r. Rzecznik skierował wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym wskazał na konieczność zapewnienia skutecznej możliwości korzystania z konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w okresie obowiązywania stanu epidemii. Niestety do dziś nie dostał odpowiedzi.