Wysokość stawek od początku kadencji interesowała posłów. Składali w tych sprawach interpelacje i zapytania. Minister nie podejmował decyzji. Zrobił to w środę w nocy, już po zakończeniu wystąpienia informującego o wynikach audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Stawki zostaną obniżone – oznajmił.

O ile? Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, mówi, że planowany jest powrót do poprzednich. Niewykluczone są jednak drobne zmiany, choć decyzje o tym jeszcze nie zapadły.

Sprawa opłat za usługi adwokatów i radców prawnych pod koniec 2015 r. wywoływała ogromne emocje. Trzy dni przed wyborami Borys Budka, ówczesny minister sprawiedliwości, zdecydował o podwyżce. Opublikowane w Dzienniku Ustaw cztery rozporządzenia z 22 października 2015 r. wprowadziły m.in. podwyżkę minimalnych stawek wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów wypłacanych przez Skarb Państwa za prowadzenie spraw z wyboru. Podwyżki dotyczyły też spraw z urzędu. Wygrywający miał otrzymać od strony przeciwnej bardziej realne koszty zastępstwa procesowego.

Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, czyli stawek dla pełnomocników z wyboru, podniosło stawki o 100 proc., a więc z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacyjnego ustalonego między wzrostem średniego i minimalnego wynagrodzenia w ciągu ostatnich 12 lat.

Mniej zmieniło się natomiast w sprawach z urzędu. Nowe rozporządzenia dotyczące urzędówek, które weszły w życie 1 stycznia, podnoszą opłaty maksymalne o mniej więcej 100 proc. Wprowadzają jednak zasadę, że regułą jest zasądzanie połowy tej opłaty.

Rozporządzenie daje jednak możliwość zasądzania całej stawki maksymalnej – jeśli sąd uzna, że jest to uzasadnione ze względu na zawiłość sprawy i nakład pracy radcy prawnego czy adwokata. To sądy wciąż decydują o ostatecznej wysokości opłat za czynności radców i adwokatów. Oni bowiem najlepiej mogą ocenić, jaki jest rzeczywisty nakład pracy pełnomocnika w danej sprawie.

Podwyżki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych będą miały negatywny wpływ na gospodarkę. W razie problemów finansowych danego podmiotu koszty jego działalności znacznie wzrosną – przekonywali ostatnio ministra Ziobrę posłowie.

– To nie jest dobra informacja – mówi na wieść o obniżce Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zapowiada, że adwokaci będą chcieli porozmawiać o tym z ministrem.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ