50 tys. zł w Ministerstwie Finansów czy 22 tys. w MSZ – na takie nagrody mogą liczyć urzędnicy państwowi. Większość ministerstw niechętnie jednak ujawnia dane i zwleka z odpowiedzią na interpelacje poselskie.

– Powinniśmy iść w stronę jawności wynagrodzeń w urzędach. Obecnie mamy ogromne zróżnicowanie nagród, ale też pensji między wszystkimi urzędami. Należy dokonać przeglądu i na podstawie obiektywnych kryteriów dokonać wyrównania. Należy też jasno określić zasady przyznawania nagród, by były jak najmniej uznaniowe – uważa prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS.

Tylko dla najlepszych

Ministerstwa na nagrody dla najlepszych urzędników przeznaczają co roku miliony. Zgodnie z prawem nie powinny być wypłacane automatycznie i niemal każdemu. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w 2021 i 2022 r. nagród nie było jednak wcale. Z umiarem nagradzano w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W 2022 r. pracownikom wypłacono nagrody w łącznej kwocie 25 tys. zł. Rok wcześniej – 141,7 tys. zł. Więcej na nagrody i premie przeznaczył w zeszłym roku minister Przemysław Czarnek – ponad 2,9 mln zł. Najwyższa nagroda w Ministerstwie Edukacji i Nauki w zeszłym roku wyniosła 10 tys. zł, najniższa – 500 zł.

Czytaj więcej

Ile ministerstwa wydają na nagrody dla urzędników. Zaciskania pasa nie ma

Jest fundusz

Przepisy przewidują obligatoryjne utworzenie dla członków korpusu służby cywilnej i dla reszty pracowników funduszu nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń. Wyjątkiem był 2021 r. Wtedy miano oszczędzać w związku z pandemią. Tak przynajmniej przewidziano w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Wiele ministerstw i tak jednak wypłacało nagrody. I to niemałe: w Ministerstwie Finansów np. niemal 47 mln zł. Ustawa pozostawiła bowiem możliwość przyznania pracownikom nagrody z posiadanych środków na wynagrodzenia. To w 2021 r. wypłacono w resorcie finansów nagrodę w rekordowej wysokości 50 tys. zł brutto. W zeszłym roku najwyższa gratyfikacja w tym ministerstwie wyniosła 3290 zł. Najniższa zaś – 2295 zł brutto. Nagrodzono 2549 osób. Średnio dostały 4531 zł. Średnia wysokość nagród na wyższych stanowiskach była jednak znacznie wyższa i wyniosła 9097,12 zł.

Wysokie nagrody wypłaca także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zeszłym roku przeznaczyło na nie 26,3 mln zł. Otrzymało je 1547 osób. Najwyższa nagroda wynosiła 20 tys. zł, średnia zaś – 5033 zł brutto. W 2022 i w 2021 r. nagrodziło tyle samo osób.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
dr hab. Grzegorz Makowski, Fundacja Batorego

Zasadniczo nie istnieje coś takiego, jak system nagród wewnątrz służby cywilnej. Każdy urząd robi to po swojemu. A przy tym nagrody to składnik wynagrodzenia, który z definicji jest obarczony dużą dozą uznaniowości.
Nagrody są zwykle oderwane od realnych ocen efektów pracy. Nierzadko są też przyznawane z klucza politycznego, co nie pomaga w zachowaniu konstytucyjnej zasady neutralności służby cywilnej. Co więcej, nagrody nie odzwierciedlają tego, co się dzieje w polityce publicznej.
Trudno pojąć na przykład, jakie zasługi, oprócz czysto politycznych, mają urzędnicy wdrażający niesławny Polski Ład.
Broni ich jedynie to, że może namęczyli się przy wprowadzeniu pomysłu partii rządzącej, który okazał się kompletną klapą.