Tak wynika z projektów rozporządzeń w sprawie szczegółowego zakresu zadań szefa kancelarii prezesa rady ministrów Marka Kuchcińskiego i ministra Michała Dworczyka. Oba czekają na podpis Mateusza Morawieckiego, ale wejdą w życie z mocą wsteczną od 12 października, gdy dokonała się wymiana na tym stanowisku.

Kuchciński jako szef kancelarii premiera ma też kierować działalnością i sprawować nadzór nad realizacją zadań Kancelarii oraz wykonywać inne zadania zlecone mu przez rząd lub premiera. W tym zakresie może on też żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej. Może też powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień, a także zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

Minister Dworczyk ma się zaangażować we wsparcie państwom sąsiedzkim. Zapewni też kancelarii premiera analizy na ten temat i będzie formułował rekomendacje. Ma współdziałać przy wykonywaniu zadań Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Będzie mógł też wykonywać inne zadania zlecone mu przez rząd lub osobiście premiera.

Czytaj więcej

Marek Kuchciński zastąpi Michała Dworczyka. Zostanie szefem Kancelarii Premiera