Najwyższą stopę zwrotu zanotowało OFE PZU „Złota Jesień” – 20,978 proc. Za nią znalazły się MetLife OFE (20,918 proc.) oraz Allianz Polska OFE (19,821 proc.). Wynik powyżej średniej stopy zwrotu odnotowało jeszcze PKO BP Bankowy OFE (18,857 proc.).

Wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 30 września 20

Wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 30 września 2015 r. do dnia 28 września 2018 r.

Począwszy od kwietnia 2004 r. KNF ustala stopy zwrotu OFE za okres ostatnich 36 miesięcy na koniec marca i września każdego roku. W poprzednim odczycie, za okres od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r., stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 11,424 proc. Pół roku wcześniej było to 19,128 proc.